Comunitate

Mărtinești: Start la înscrierea pentru casarea mașinilor uzate și primirea stimulentului de 3.000 de lei

Magdalena Șerban

Dat fiind faptul că a fost semnat con­tractul de delegare între Administrația Fondului de Mediu (AFM) și con­du­cerea publică locală din Mărtinești pentru casarea, respectiv radierea din circulație și din evidențele fiscale a unui număr de 20 de autovehicule uzate, primarul Adinel Botescu (foto) anunță cetățenii că s-a dat undă verde la înscrierea în programul ce are ca scop eliminarea din trafic a mașinilor cu o vechime egală sau mai mare de 15 ani.

În atenția cetățenilor
„Dragi locuitori ai comunei, vă facem cunoscut faptul că persoanele fizice se pot înscrie în cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local. Înscrierea se re­a­lizează prin inter­mediul apli­cației infor­ma­tice pusă la dispoziție de către AFM, până pe 31 august ora 16:30 sau până la epuizarea bugetului alo­cat fiecărei unități ad­mi­nis­trativ-teritoriale (UAT). Instruc­țiunile sunt detaliate pe site-ul AFM, la ur­mă­torul link: https://www.afm.ro/ casare_auto_uzate.php. Succes!”, a transmis pri­marul Adinel Botescu. Reamintim că AFM alocă suma totală de 48.000 de lei pentru acest demers. Sti­mu­lentul acordat soli­ci­tantului pentru ca­sa­rea și radierea unui autovehicul este în cuantum de 3.000 de lei, din care 600 de lei sunt susținuți din fonduri proprii ale primăriei, iar restul de 2.400 pro­vin de la mediu. Nu uitați că mașina trebuie să fie înregistrată în evi­dențele fiscale ale primăriei Mărtinești, să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani (calculată de la anul fabricației), normă de poluare Euro 3 sau inferioară și să conțină com­po­nentele esențiale. Proprietarii trebuie să aibă domiciliul sau reședința în raza teritorială a comunei, să nu înregistreze restanțe la plata taxelor, impozitelor, amen­zilor și contribuțiilor către bu­getul local și cel de stat, să nu aibă con­dam­nări definitive pentru infracț­iuni îm­po­triva mediului și să nu folo­seas­că același autovehicul pentru a obține alte finanțări din alte pro­grame. Ei se angajează să-l pre­dea spre casare și să-l radieze din circulație și din evidențele fiscale și să nu achiziționeze un auto­tu­rism cu norma de po­lua­re Euro 5 și/sau in­fe­rioară în termen de 3 ani de la primirea aju­torului. La nivel na­țional, prin progra­mul Ra­bla Local din acest an, derulat de Mi­nisterul Mediului – Administrația Fon­dului pentru Mediu (AFM) s-au acceptat solicitări venite de la 495 de u­nități administ­ra­tiv-terito­ria­le pen­tru 99.596 auto­ve­hi­cule uzate, suma totală alocată fiind de 239.030.400 de lei.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura