FlashPolitica si administratie

Se întâmplă reorganizarea administrativă? Atenție, mai puțini șefi la stat

Guvernul a lansat în transparență decizională Ordonanța de Urgență prin care se urmărește desființarea a 200.000 de posturi la stat. Conform acestei OUG, toate măsurile trebuie puse în aplicare până la 1 ianuarie 2024, iar în urma reorganizării foarte mulți șefi vor dispărea. De asemenea, OUG conține și măsurile fiscale care vor fi adoptate de către Guvern, în perioada următoare.

Propuneri decente
Astfel, la aliniatul 1 al Ordonanței, se arată că numărul funcțiilor de dem­nitate publică efectiv ocupate la ni­ve­lul secretarilor de stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a funcțiilor de demnitate publică asimilate a­cestora se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minimum 20 la sută. Totodată, conducătorii ministerelor/autorităților publi­ce/au­to­rităților de reglementare/instituțiilor publice care au încadrat personal cu funcție de demnitate publică de nivelul secretarilor de stat/subsecretarilor de stat/vicepreședinților și a funcțiilor de demnitate publică asimilate au obl­igația de a formula propuneri către autoritățile ierarhic superioare care au ca responsabilitate numirea acestora în funcții de demnitate publică astfel încât să se încadreze în prevederile alin.(1) până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024.

Telefon sub 500 de lei
Mai mult, anunță guvernanții, struc­tura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe: pentru cons­ti­tuirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție, pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție, iar pentru constituirea unei direcții ge­ne­rale este necesar un număr de mi­ni­mum 40 de posturi de execuție. De asemenea, guvernul va limita achiziția de telefoane în sistemul bugetar. Bugetarii vor avea un buget de ma­ximum 500 de lei pentru achiziția unui telefon, iar costul unui abonament nu trebuie să fie mai mare de 50 de lei/lună. Eventualele depășiri ale cos­tului de achiziție pentru aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă;
Pe de altă parte, începând cu exer­cițiul bugetar al anului 2024, la ela­bo­rarea și aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale aferente capitolului bugetar 67: Cultură, Recreere, Religie și Sport nu pot depăși 7,5 la sută din veniturile proprii realizate în exercițiul bu­getar precedent. (A.Năstase)

 

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura