Category: Mesagerul financiar-fiscal

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor (2)

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor (2)

11 august 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completare la materialul prezentat în ediţia din data de 05.08.2020, precizăm că, în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării […]

Citeste mai mult

Instituirea unor noi măsuri de sprijin  destinate salariaţilor și angajatorilor

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor și angajatorilor

4 august 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Guvernul a adoptat, in şedinţa de vineri-31.07.2020, un nou Proiect Ordonanţă de ur­genţă privind instituirea unor măsuri de spri­jin destinate salariaţilor şi angaja­to­rilor. În cele ce urmează, vă prezentam prin­cipalele măsuri adoptate: – în cazul reducerii temporare a activităţii determinată de instituirea stării de urgenţă/ alertă/asediu, în condiţiile legii sau de exis­tenţă unor situaţii excepţionale, […]

Citeste mai mult

Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Potrivit prevederilor Art.XXII alin (1) din actul normativ, Procedura de aplicare a Cap. II, Anularea unor obligaţii accesorii, se aprobă prin ordin al ministrului Finan­ţelor Publice, la propunerea preşedintelui Agen­ţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul obligaţiilor bugetare administrate de către organul fiscal central. În Monitorul Oficial Nr. 635 din 20 iulie 2020 a fost […]

Citeste mai mult

Raportarea contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici

Raportarea contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici

21 iulie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 17 iulie 2020, Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile. Aspectele propuse a se reglementa sunt prezentate în Referatul de aprobare – în cele ce urmează limitându-ne […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

14 iulie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 9 iulie 2020, Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor […]

Citeste mai mult

Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje

Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje

7 iulie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 2.07.2020, Proiect Ordonanţa de urgenţă privind Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje. În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări avute în vedere: A . Dispoziţii generale: Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare […]

Citeste mai mult

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale (continuare)

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale (continuare)

30 iunie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În continuarea materialului prezentat în data de 17 iunie 2020, precizăm că în Monitorul Oficial nr. 551/25.06.2020, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. În cele ce urmează, vă prezentăm, în sinteză, principalele reglementări ale actului normativ: 1. Măsuri privind […]

Citeste mai mult

Depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

23 iunie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 468 din 03 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1107/2020 din 28 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţi de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele […]

Citeste mai mult

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale

16 iunie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 16 iunie 2020, Proiect Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Motivul emiterii actului normativ este precizat în Nota de fundamentare. Schimbările preconizate prin emiterea actului normativ vizează, în principal, următoarele: 1) Măsuri privind […]

Citeste mai mult

Restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020

Restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020

9 iunie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea unor acte normative. În cele ce urmează, vă prezentăm modificările aduse, prin Art. I şi II ale […]

Citeste mai mult

Noi măsuri de sprijin pentru angajaţi şi angajatori

Noi măsuri de sprijin pentru angajaţi şi angajatori

2 iunie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, precum şi pentru modificarea unor acte normative. În cele ce urmează, prezentăm principalele […]

Citeste mai mult

Facilităţi de la plata chiriei

Facilităţi de la plata chiriei

În Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020 a fost publicată Legea nr. 62/2020 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă. Scopul iniţierii actului normativ, în principal, se regăseşte în Expunerea de motive, după cum urmează: „Starea de urgenţă determinată de epidemia COVID-19, […]

Citeste mai mult

Anularea unor obligaţii accesorii

Anularea unor obligaţii accesorii

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 14 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai 2020, reglementează, la Art. VIII-XXII, ANULAREA UNOR OBLIGAŢII ACCESORII. Principalele beneficii ale adoptării acestor reglementări sunt relansarea economiei şi depăşirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum şi diminuarea datoriilor acestora. Odată cu adoptarea acestor reglementări […]

Citeste mai mult

Facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri

Facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri

În Monitorul Oficial Nr. 393 din 14 mai 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale. Motivat de faptul că neintroducerea competenţei consiliilor locale de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri […]

Citeste mai mult

Bonificaţii pentru plata impozitului pe venit şi a  contribuţiilor sociale

Bonificaţii pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale

Guvernul a adoptat, în data de 7 mai 2020, Proiectul Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri fiscale, prorogarea unor termene, instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea unor acte normative – cu precizarea că actul normativ nu a fost, încă, publicat în Monitorul Oficial. Motivul prorogării termenului pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe […]

Citeste mai mult

Programul IMM INVEST  –  Întrebări frecvente

Programul IMM INVEST – Întrebări frecvente

Programul IMM INVEST ROMÂNIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să îşi asigure lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, prin accesarea unuia sau mai multor credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele şi contul statului român, […]

Citeste mai mult

Măsuri fiscale în vigoare începând cu data de 16 aprilie 2020

Măsuri fiscale în vigoare începând cu data de 16 aprilie 2020

28 aprilie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 din 9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar fiscale. În cele ce urmează, vă prezentăm principalele măsuri fiscale adoptate, cu precizarea că aplicarea reglementărilor prezentate la lit. A şi lit. B de mai jos încetează la […]

Citeste mai mult

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

21 aprilie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020. În cele ce urmează vă prezentăm principalele reglementări conţinute în Norme şi, totodată, principalele […]

Citeste mai mult

Clarificări-decontarea indemnizaţiei de şomaj tehnic

Clarificări-decontarea indemnizaţiei de şomaj tehnic

14 aprilie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/ 2020, stabileşte, la alin. (1) al art. XI, ca pentru perioada suspendării temporare […]

Citeste mai mult

Suspendarea la plată a obligaţiilor aferente creditelor

Suspendarea la plată a obligaţiilor aferente creditelor

6 aprilie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 4.04.2020, Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. În cele ce urmează, prezentăm […]

Citeste mai mult

stiri si ziare