Category: Mesagerul financiar-fiscal

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (2)

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (2)

27 octombrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Așa după cum am prezentat în ediția din data de 23 septembrie 2020, În contextul măsurilor fiscale reglementate de: VII din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal – bugetare; XII alin.(1), (2) și (3), art.XIII din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale; VI din OUG nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea […]

Citeste mai mult

Sume datorate acționarilor/asociaților – comportament fiscal negativ

Sume datorate acționarilor/asociaților – comportament fiscal negativ

20 octombrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În conformitate cu prevederile art.121, Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecția fiscală, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ”Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este efectuată de către organul de inspecție fiscală competent, în funcție de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabilește în baza analizei de […]

Citeste mai mult

Verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului

Verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului

13 octombrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În cele ce urmează, prezentăm câteva aspecte cu privire la verificarea documentară ce poate fi efectuată de către organul fiscal competent în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/platitorului. Apreciem necesară prezentarea, motivat de publicarea, în Monitorul Oficial nr.921/9.10.2020, a OPANAF nr.3632 din 5.10.2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare. Astfel, […]

Citeste mai mult

Inspecţia economico-financiară  la operatorii economici

Inspecţia economico-financiară la operatorii economici

6 octombrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare care se efectuează la operatorii economici este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 2 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Organele de inspecţie economico-finan­ciară au următoarele atribuţii: a) verifică operaţiunile efectuate de ope­ratorii economici în scopul creşterii veni­tu­rilor, reducerii cheltuielilor şi diminuării arie­ra­telor, în fundamentarea […]

Citeste mai mult

Punerea la dispoziţia angajatului, pentru folosire în interes propriu, a maşinii de serviciu

Punerea la dispoziţia angajatului, pentru folosire în interes propriu, a maşinii de serviciu

29 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Punerea la dispoziție de către o persoană impozabilă a unui autovehicul care face parte din activele folosite în cadrul activității sale economice pentru utilizarea în folosul propriu de către angajatul său este supusă taxei pe valoarea adăugată? Care sunt eventualele condiții pentru o astfel de impozitare și constituie o astfel de operațiune închirierea unui mijloc […]

Citeste mai mult

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020

22 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În contextul măsurilor fiscale reglementate de: VII din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal – bugetare; XII alin.(1), (2) și (3), art.XIII din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale; VI din OUG nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în care textul actelor normative menționează: […]

Citeste mai mult

Finanțarea IMM-urilor şi domeniului HORECA

Finanțarea IMM-urilor şi domeniului HORECA

15 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr.824 din 8 sep­tem­brie 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.159/2020 din 3 septembrie 2020 privind finanţarea în­treprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp nece­sară consumului propriu […]

Citeste mai mult

Declararea şi plata obligaţiilor bugetare – prorogarea unor termene

Declararea şi plata obligaţiilor bugetare – prorogarea unor termene

8 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În temeiul prevederilor Ordonanţei de ur­genţă a Guvernului nr. 99/2020 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modifi­ca­rea unor acte normative şi prorogarea unor ter­mene: 1. Nu se calculează şi nu se datorează do­bânzi şi penalităţi de întârziere conform Codu­lui de procedură fiscală, pentru obligaţiile fis­cale scadente începând cu data intrării în vi­goare a […]

Citeste mai mult

Instituirea unor noi măsuri  de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor (3)

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor (3)

1 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completare la materialele prezentate în ediţiile din data de 05 şi 12.08.2020, pre­cizăm că, în Monitorul Oficial Nr.794 din 31 august 2020, a fost publicată Ho­tă­rârea Nr. 719/2020, a Guvernului Ro­mâ­niei, pentru aprobarea procedurii de de­con­tare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guver­nului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin […]

Citeste mai mult

Declararea tranzacţiilor între persoanele afiliate în perioada de raportare

Declararea tranzacţiilor între persoanele afiliate în perioada de raportare

25 august 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nistrare Fiscală, Transparenţă decizio­nală, a fost publicat, în data de 12.08.2020, Proiect Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nistrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achizi­ţii­lor efectuate pe teritoriul naţional de per­soanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinu­tului declaraţiei informative privind livră­rile/prestările […]

Citeste mai mult

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii (I)

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii (I)

18 august 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Pu­blice, Transparenţă decizională, a fost publi­cat, în data de 13.08.2020, Proiect Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creşterea capitalurilor proprii, pre­cum şi pentru modificarea unor acte nor­mative. Proiectul actului normativ a fost adop­tat în şedinţa Guvernului din data de 14.08.2020. În ediţia de azi avem […]

Citeste mai mult

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor (2)

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor (2)

11 august 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completare la materialul prezentat în ediţia din data de 05.08.2020, precizăm că, în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării […]

Citeste mai mult

Instituirea unor noi măsuri de sprijin  destinate salariaţilor și angajatorilor

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor și angajatorilor

4 august 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Guvernul a adoptat, in şedinţa de vineri-31.07.2020, un nou Proiect Ordonanţă de ur­genţă privind instituirea unor măsuri de spri­jin destinate salariaţilor şi angaja­to­rilor. În cele ce urmează, vă prezentam prin­cipalele măsuri adoptate: – în cazul reducerii temporare a activităţii determinată de instituirea stării de urgenţă/ alertă/asediu, în condiţiile legii sau de exis­tenţă unor situaţii excepţionale, […]

Citeste mai mult

Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Potrivit prevederilor Art.XXII alin (1) din actul normativ, Procedura de aplicare a Cap. II, Anularea unor obligaţii accesorii, se aprobă prin ordin al ministrului Finan­ţelor Publice, la propunerea preşedintelui Agen­ţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul obligaţiilor bugetare administrate de către organul fiscal central. În Monitorul Oficial Nr. 635 din 20 iulie 2020 a fost […]

Citeste mai mult

Raportarea contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici

Raportarea contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici

21 iulie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 17 iulie 2020, Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile. Aspectele propuse a se reglementa sunt prezentate în Referatul de aprobare – în cele ce urmează limitându-ne […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

14 iulie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 9 iulie 2020, Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor […]

Citeste mai mult

Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje

Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje

7 iulie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 2.07.2020, Proiect Ordonanţa de urgenţă privind Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje. În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări avute în vedere: A . Dispoziţii generale: Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare […]

Citeste mai mult

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale (continuare)

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale (continuare)

30 iunie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În continuarea materialului prezentat în data de 17 iunie 2020, precizăm că în Monitorul Oficial nr. 551/25.06.2020, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. În cele ce urmează, vă prezentăm, în sinteză, principalele reglementări ale actului normativ: 1. Măsuri privind […]

Citeste mai mult

Depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

23 iunie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 468 din 03 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1107/2020 din 28 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţi de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele […]

Citeste mai mult

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale

16 iunie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 16 iunie 2020, Proiect Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Motivul emiterii actului normativ este precizat în Nota de fundamentare. Schimbările preconizate prin emiterea actului normativ vizează, în principal, următoarele: 1) Măsuri privind […]

Citeste mai mult

stiri si ziare