; charset=UTF-8" /> Stiri si informatii de ultima ora din judetul Hunedoara - Mesagerul Hunedorean

Category: Mesagerul financiar-fiscal

Măsuri de protecţie socială

Măsuri de protecţie socială

24 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale au fost publicate, în data de 23.03.2020, întrebările frecvente referitoare la şomajul tehnic, acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor şi la domeniul serviciilor sociale. În cele ce urmează, prezentăm întrebările (şi răspunsurile formulate) privind şomajul tehnic şi zilele libere pentru supravegherea copiilor: Întrebări privind şomajul tehnic: Întrebare: Măsurile […]

Citeste mai mult

Măsuri adoptate de Guvernul României in domeniile economic și fiscal-bugetar, al protecției sociale și al indemnizațiilor de șomaj

Măsuri adoptate de Guvernul României in domeniile economic și fiscal-bugetar, al protecției sociale și al indemnizațiilor de șomaj

22 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

I. Ordonanța nr. 29, cu măsuri economice și fiscal-bugetare In Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020 a fost publicată OUG nr.29 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, in vigoare de la data de 21.03.2020. In cele ce urmează prezentam principalele reglementari conținute in actul normativ: 1. Modificari comparativ cu varianta promovată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind […]

Citeste mai mult

Acordarea unor zile libere părinţilor

Acordarea unor zile libere părinţilor

17 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr.209 din 14 martie 2020 s-a publicat Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ – în vigoare începând cu data de 17 martie 2020. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 iulie 2019. În temeiul […]

Citeste mai mult

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale

10 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central este reglementată la art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează […]

Citeste mai mult

Automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare

Automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare

3 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 27.02.2020, Proiect Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. Motivul/scopul emiterii actului normativ şi sinteza reglementărilor stabilite se regăsesc în conţinutul referatului de aprobare, astfel: Având în vedere necesitatea […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea formularului (390 VIES)

Modificarea şi completarea formularului (390 VIES)

25 februarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 17.02.2020, Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”. Motivul emiterii actului normativ şi propunerile care vizează modificările se regăsesc în referatul de aprobare, astfel: Prin Ordonanţa Guvernului nr. […]

Citeste mai mult

Declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor

Declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor

18 februarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 4.02.2020, Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului […]

Citeste mai mult

Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

11 februarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 09.01.2020, Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi […]

Citeste mai mult

Restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

4 februarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Obiectivul actului normativ: crearea unui mecanism alternativ procedurii de acordare a eşalonării la plată, reglementată deja în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Citeste mai mult

Procedura de mediere între organul fiscal şi debitor

Procedura de mediere între organul fiscal şi debitor

28 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1757/2019 din 28 iunie 2019. Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ghiduri curente, a fost publicată, în data de 10.07.2019, Broşura privind procedura de […]

Citeste mai mult

Eliminarea contravenţiei  referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege de sub prevederile Legii prevenirii

Eliminarea contravenţiei referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege de sub prevederile Legii prevenirii

21 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 15 ianuarie 2020, Proiect de Hotărâre pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere. Motivul emiterii proiectului de act […]

Citeste mai mult

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

14 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020 a fost publicat OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. În cele ce urmează, […]

Citeste mai mult

Eliminarea plății majorate a CAS și CASS

Eliminarea plății majorate a CAS și CASS

7 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Plata majorată a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial a fost introdusă începând cu veniturile aferente lunii august 2017. Până la data de 31 decembrie 2019, […]

Citeste mai mult

Registrul contribuabililor/ plătitorilor  inactivi/reactivaţi

Registrul contribuabililor/ plătitorilor inactivi/reactivaţi

17 decembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Potrivit prevederilor art.92 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul […]

Citeste mai mult

Baza de impozitare a TVA între părţi afiliate

Baza de impozitare a TVA între părţi afiliate

10 decembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În general, obiectul unei inspecţii fiscale are ca obiective: – verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscală, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare şi a obligaţiilor fiscale principale privind: 1. Taxa pe valoarea adăugată; 2. Impozit pe profit. – verificarea respectării prevederilor legislaţiei […]

Citeste mai mult

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

3 decembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În ediţia de azi, în scopul informării contribuabililor interesaţi, continuăm prezentarea ultimei părţi din întrebările şi răspunsurile privitoare la aplicarea Ordonanţei nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale – prezentate în data de 13 noiembrie 2019, la Conferinţa cu tema „Actualităţi fiscale“, Cluj-Napoca. Întrebare: Fondurile europene sunt ajutor de stat sau nu; printr-o notă de […]

Citeste mai mult

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

26 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În ediţia de azi, în scopul informării contribuabililor interesaţi, continuăm prezentarea unei noi părţi din întrebările şi răspunsurile privitoare la aplicarea Ordonanţei nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale – prezentate în data de 13 noiembrie 2019, la Conferinţa cu tema „Actualităţi fiscale“, Cluj-Napoca. Întrebare: În situaţia renunţării la suspendare pentru a solicita restructurarea, şi […]

Citeste mai mult

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare

19 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Camera Consultanţilor Fiscali a organizat la Cluj-Napoca, în data de 13 noiembrie 2019, Conferinţa cu tema „Actualităţi fiscale“. Evenimentul a constituit un prilej de dezbatere interactivă a unei teme de actualitate din domeniul fiscal: „Măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 (OG nr. 6/2019)“, temă susţinută/ prezentată de către domnul Doru […]

Citeste mai mult

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

12 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 6.11.2019, Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea Procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală […]

Citeste mai mult

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

5 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa 3 la Legea nr. 170/2016 […]

Citeste mai mult

stiri si ziare