Category: Mesagerul financiar-fiscal

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

12 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 6.11.2019, Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea Procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală […]

Citeste mai mult

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

5 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa 3 la Legea nr. 170/2016 […]

Citeste mai mult

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

29 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor“ se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa 2 la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu modificările şi completările ulterioare – prezentată în cele ce urmează: Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii […]

Citeste mai mult

Reguli pentru calculul impozitului specific anual

Reguli pentru calculul impozitului specific anual

22 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Persoanele juridice române care, prin derogare de la prevederile Titlului II – impozitul pe profit – din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de plată a impozitului specific unor activităţi, în conformitate cu legislaţia din domeniu. În cele ce urmează, vom prezenta principalele reguli privind modalitatea de calcul a […]

Citeste mai mult

Contribuţii aplicabile în funcţie de tipul asiguratului

Contribuţii aplicabile în funcţie de tipul asiguratului

15 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În scopul informării contribuabililor care datorează contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia asiguratorie de muncă, în cele ce urmează vă prezentăm un Centralizator al contribuţiilor aplicabile funcţie de tipul asiguratului: 1. Salariatul NU îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor (indiferent de nivelul studiilor şi vechime): CAS – 25%, CASS – […]

Citeste mai mult

Dosarul preţurilor de transfer

Dosarul preţurilor de transfer

8 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Având în vedere inspecţiile fiscale în derulare şi respectiv, Solicitările din partea autorităţilor fiscale, de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer în cazul contribuabililor/plătitorilor care au obligaţia elaborării şi prezentării acestuia conform prevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în ediţia […]

Citeste mai mult

Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

1 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrație Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 23august 2019, Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile […]

Citeste mai mult

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

24 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Capitolul II din ordonanţă conţine reglementările privitoare la anularea unor obligaţii accesorii. În conformitate cu prevederile Art. 37 alin. (2) din actul normativ, ”Procedura de aplicare a Capitolului II se […]

Citeste mai mult

Reţinerea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor – sancţionare ca faptă de evaziune fiscală

Reţinerea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor – sancţionare ca faptă de evaziune fiscală

17 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Parlamentul României, Senat, a fost depus/înregistrat Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Printre principalele aspecte care se preconizează a fi reglementate prin proiectul de lege, menţionăm: 1. – se incriminează ca faptă de evaziune fiscală, reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, ori, după caz, […]

Citeste mai mult

Instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate

Instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate

11 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 14.08.2019, Proiect Ordonanţă pentru instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate. Proiectul de act normativ vizează modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: Legea societăţilor […]

Citeste mai mult

Amendarea prevederilor privitoare la sistemul obligatoriu de plată defalcată a TVA

Amendarea prevederilor privitoare la sistemul obligatoriu de plată defalcată a TVA

3 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 14.08.2019, Proiect Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Citeste mai mult

Instituirea unor facilităţi fiscale – Măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante (I)

Instituirea unor facilităţi fiscale – Măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante (I)

27 august 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

« Instituirea unor facilități fiscale – Măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante »
În Monitorul Oficial nr.648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanța nr.6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Citeste mai mult

Instituirea unor facilităţi fiscale  – Anularea unor obligaţii accesorii

Instituirea unor facilităţi fiscale – Anularea unor obligaţii accesorii

20 august 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr.648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanţa nr.6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Citeste mai mult

Executarea debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante – modificări

Executarea debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante – modificări

6 august 2019 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 05.08.2019, Proiect de ordin al Preşedintelui ANAF pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.727/2019.

Citeste mai mult

Mecanismul îmbunătățit de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană

Mecanismul îmbunătățit de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană

30 iulie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 26.07.2019, Proiect Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Citeste mai mult

Prevenirea şi combaterea spălării banilor

Prevenirea şi combaterea spălării banilor

23 iulie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

 În Monitorul Oficial nr.589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr.129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şifinanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Printre principalele aspecte care sunt reglementate prin actul normativ, menționăm următoarele: Prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine […]

Citeste mai mult

Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, modificări şi completări

Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, modificări şi completări

16 iulie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 4.07.2019, Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia” şi a Anexei nr. 2, „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată […]

Citeste mai mult

Plan de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul  General Consolidat

Plan de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat

9 iulie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a fost publicat, în data de 25.06.2019, Planul de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat. În cele ce urmează, vă prezentăm parte din Obiectivele, Acţiunile şi Măsurile avute în vedere: Obiectiv I. Simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susţinerea conformării voluntare la declararea obligaţiilor fiscale […]

Citeste mai mult

Medierea între organul fiscal central şi debitor

Medierea între organul fiscal central şi debitor

2 iulie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 27.06.2019, Proiectul de ordin al Preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare. Totodată, prin proiectul de act normativ sunt propuse aprobării modelul, caracteristicile de […]

Citeste mai mult

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, modificarea şi completarea unor prevederi contabile

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, modificarea şi completarea unor prevederi contabile

25 iunie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 20.06.2019, Proiect Ordin pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Citeste mai mult

stiri si ziare