Category: Mesagerul financiar-fiscal

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

22 iunie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ghiduri curente și alte materiale informative, a fost publicat în data de 11.03.2021 , Ghid privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor . În cele ce urmează, prezentăm , succint , principalele informații conținute în ”Ghid” – cu mențiunea că acesta se adresează persoanelor juridice române care au obligația de […]

Citeste mai mult

Stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice

Stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice

15 iunie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ghiduri curente și alte materiale informative, a fost publicat în data de 24.02.2021, Ghidul actualizat privind stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice . În cele ce urmează, prezentăm , succint , principalele informații conținute în ”Ghid” – cu mențiunea că acesta se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente care părăsesc/sosesc […]

Citeste mai mult

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale

8 iunie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În funcție de criteriile de mărime, entitățile prevăzute de Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministerului finanțelor publice nr.1802/2014 , cu modificările și completările ulterioare, se grupează în trei categorii, astfel: microentități ; entități mici ; entități mijlocii și mari . Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depăşesc limitele a cel puțin două dintre […]

Citeste mai mult

Declarația privind beneficiarul real

Declarația privind beneficiarul real

1 iunie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Economiei , Antreprenoriatului și Turismului, Transparență decizională , Proiecte în dezvoltare publică , a fost publicat , în data de 14 mai 2021, Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru prelungirea unor termene privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului . Proiectul actului normativ a […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice (5)

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice (5)

În completarea materialelor , pe această temă , publicate în datele de 28 aprilie 2021 și 10 mai 2021, arătăm că  varianta finală a Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului , alimentației publice […]

Citeste mai mult

Anularea unor obligaţii accesorii

Anularea unor obligaţii accesorii

Pe site-ul Ministerului Finanţelor, Trans­parenţă ,Proiecte de acte normative, a fost pub­licat, în data de 6 mai 2021, Proiect Ordo­nanţă de urgenţă a Guvernului pentru mo­dificarea şi completarea Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, pre­cum şi pentru anularea unor obligaţii accesorii. Motivul emiterii actului normativ este conţinut în Nota de fundamentare, după […]

Citeste mai mult

Activitatea de verificare a situației fiscale personale

Activitatea de verificare a situației fiscale personale

Prin situație fiscală personală se înțelege totalitatea drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată . Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situației fiscale personale a […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice (4)

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice (4)

În completarea materialului , pe această temă , publicat în data de 28 aprilie 2021 continuăm prezentarea principalelor prevederi ale Procedurii de implementare a Schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice, a căror activitate a […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice (3)

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice (3)

26 aprilie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completarea materialelor , pe această temă , publicate în datele de 17 februarie 2021 și 3 martie 2021, arătăm că pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Transparență decizională, a fost publicat , în data de 14 aprilie 2021 , Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Schemei de ajutor de stat […]

Citeste mai mult

Competența de soluționare a contestațiilor

Competența de soluționare a contestațiilor

20 aprilie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În trei ediții anterioare , din luna ianuarie 2021, au fost publicate materiale privitoare la modificarea și completarea Codului de procedură fiscală – cu intrarea în vigoare de la data de 1 ianuarie 2021 . Cu privire la ”Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale (art.268-281) , am prezentat următoarele modificări aduse Codului de procedură  […]

Citeste mai mult

Restructurarea obligațiilor bugetare (3)

Restructurarea obligațiilor bugetare (3)

13 aprilie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completarea pct.3 din materialul publicat în data de 25 noiembrie 2020 și, respectiv a materialului, pe această temă, publicat în data de 10 martie 2021, , în cele ce urmează prezentăm modificările și completările recente ale Ordonanței Guvernului Nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale: a) Potrivit prevederilor Art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului […]

Citeste mai mult

Modificarea/completarea unor măsuri de protecție socială

Modificarea/completarea unor măsuri de protecție socială

6 aprilie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021 a fost publicată Legea Nr.58/2021 din 2 aprilie 2021 pentru pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de […]

Citeste mai mult

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA

30 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial Nr.182 din 23 februarie 2021 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală Nr. 239/2021 din 17 februarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin.(1) lit. a) , b) sau c) din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal . Potrivit […]

Citeste mai mult

Noi reglementări în domeniul fiscal/procedurii fiscale

Noi reglementări în domeniul fiscal/procedurii fiscale

23 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 22 martie 2021, Proiect Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal și prorogarea unor termene . În cele ce urmează, prezentăm principalele schimbări preconizate în domeniul […]

Citeste mai mult

Emiterea deciziei de impunere urmare a verificării documentare

Emiterea deciziei de impunere urmare a verificării documentare

16 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În ediția din data de 14 octombrie 2020, motivat de intrarea în vigoare a reglementărilor conținute în OPANAF nr.3632 din 5 octombrie 2020 ( publicat în Monitorul Oficial Nr.921/9 octombrie 2020) privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare, am prezentat materialul ” Verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului […]

Citeste mai mult

Restructurarea obligațiilor bugetare

Restructurarea obligațiilor bugetare

9 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completarea pct.3 din materialul publicat în data de 25 noiembrie 2020, în cele ce urmează prezentăm măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020 – măsuri instituite în scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii de insolvență a debitorilor/contribuabililor/platitorilor persoane juridice de drept public sau privat . Această măsură fiscală poate fi […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism (2)

Sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism (2)

2 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completarea materialului , pe această temă , publicat în data de 17 februarie 2021, arătăm că în Monitorul Oficial Nr.186 din 24 februarie 2021 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.10/2021 din 19 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin […]

Citeste mai mult

Declaraţia unică 2021

Declaraţia unică 2021

23 februarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nis­trare Fiscală, Asistenta Contribuabili, Servicii oferite contribuabililor, a fost pu­blicat, în data de 26 ianuarie 2021, Ma­terial informativ despre Declaraţia unică 2021 (Formular – 212). În cele ce urmează, prezentăm un extras din materialul informativ, astfel: Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism

16 februarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Economiei,Antreprenoriatului și Turismului,Transparentă decizionala,a fost publicat,in data de 27 ianuarie 2021, Proiect de Ordonanța de urgentă a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului ,structuri de cazare,structuri de alimentație și agenții de turism,a căror activitate […]

Citeste mai mult

Modificarea și completarea Codului fiscal

Modificarea și completarea Codului fiscal

9 februarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

In cele ce urmează ,prezentam principalele schimbări preconizate ale reglementarilor fiscale-așa cum sunt expuse in Nota de fundamentare a proiectului actului normativ:   1.1 Impozit pe profit Luând în considerare și modalitatea de implementare a măsurilor privitoare la nededucerea cheltuielilor de către unele state membre, și în acest context pentru menținerea competitivițății fiscale a contribuabililor români, se […]

Citeste mai mult

stiri si ziare