Category: Mesagerul financiar-fiscal

Restructurarea obligațiilor bugetare (3)

Restructurarea obligațiilor bugetare (3)

13 aprilie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completarea pct.3 din materialul publicat în data de 25 noiembrie 2020 și, respectiv a materialului, pe această temă, publicat în data de 10 martie 2021, , în cele ce urmează prezentăm modificările și completările recente ale Ordonanței Guvernului Nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale: a) Potrivit prevederilor Art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului […]

Citeste mai mult

Modificarea/completarea unor măsuri de protecție socială

Modificarea/completarea unor măsuri de protecție socială

6 aprilie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021 a fost publicată Legea Nr.58/2021 din 2 aprilie 2021 pentru pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de […]

Citeste mai mult

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA

30 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial Nr.182 din 23 februarie 2021 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală Nr. 239/2021 din 17 februarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin.(1) lit. a) , b) sau c) din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal . Potrivit […]

Citeste mai mult

Noi reglementări în domeniul fiscal/procedurii fiscale

Noi reglementări în domeniul fiscal/procedurii fiscale

23 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 22 martie 2021, Proiect Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal și prorogarea unor termene . În cele ce urmează, prezentăm principalele schimbări preconizate în domeniul […]

Citeste mai mult

Emiterea deciziei de impunere urmare a verificării documentare

Emiterea deciziei de impunere urmare a verificării documentare

16 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În ediția din data de 14 octombrie 2020, motivat de intrarea în vigoare a reglementărilor conținute în OPANAF nr.3632 din 5 octombrie 2020 ( publicat în Monitorul Oficial Nr.921/9 octombrie 2020) privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare, am prezentat materialul ” Verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului […]

Citeste mai mult

Restructurarea obligațiilor bugetare

Restructurarea obligațiilor bugetare

9 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completarea pct.3 din materialul publicat în data de 25 noiembrie 2020, în cele ce urmează prezentăm măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020 – măsuri instituite în scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii de insolvență a debitorilor/contribuabililor/platitorilor persoane juridice de drept public sau privat . Această măsură fiscală poate fi […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism (2)

Sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism (2)

2 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completarea materialului , pe această temă , publicat în data de 17 februarie 2021, arătăm că în Monitorul Oficial Nr.186 din 24 februarie 2021 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.10/2021 din 19 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin […]

Citeste mai mult

Declaraţia unică 2021

Declaraţia unică 2021

23 februarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nis­trare Fiscală, Asistenta Contribuabili, Servicii oferite contribuabililor, a fost pu­blicat, în data de 26 ianuarie 2021, Ma­terial informativ despre Declaraţia unică 2021 (Formular – 212). În cele ce urmează, prezentăm un extras din materialul informativ, astfel: Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism

16 februarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Economiei,Antreprenoriatului și Turismului,Transparentă decizionala,a fost publicat,in data de 27 ianuarie 2021, Proiect de Ordonanța de urgentă a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului ,structuri de cazare,structuri de alimentație și agenții de turism,a căror activitate […]

Citeste mai mult

Modificarea și completarea Codului fiscal

Modificarea și completarea Codului fiscal

9 februarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

In cele ce urmează ,prezentam principalele schimbări preconizate ale reglementarilor fiscale-așa cum sunt expuse in Nota de fundamentare a proiectului actului normativ:   1.1 Impozit pe profit Luând în considerare și modalitatea de implementare a măsurilor privitoare la nededucerea cheltuielilor de către unele state membre, și în acest context pentru menținerea competitivițății fiscale a contribuabililor români, se […]

Citeste mai mult

Măsuri fiscal-bugetare cu termene prorogate

Măsuri fiscal-bugetare cu termene prorogate

2 februarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr.1322 din 31 decembrie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 226/2020 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Cu privire la măsuri fiscal-bugetare cu termene prorogate/prelungite, în cele ce urmează prezentăm următoarele: Potrivit reglementărilor art.XVIII […]

Citeste mai mult

Sprijin financiar HORECA

Sprijin financiar HORECA

26 ianuarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial Nr. 1330 din 31 decembrie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 224/2020 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei […]

Citeste mai mult

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (3)

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (3)

19 ianuarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În cele ce urmează, continuăm prezentarea  modificărilor și completărilor aduse Codului de procedură  fiscală–a căror prezentare inițială a fost realizată în ediția din data de 23 decembrie 2020 .   Cu privire la Art.127, Suspendarea inspecției fiscale, alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8) alin. (9) și alin. […]

Citeste mai mult

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (2)

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (2)

12 ianuarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În cele ce urmează, continuăm prezentarea  modificărilor și completărilor aduse Codului de procedură  fiscală–a căror prezentare inițială a fost realizată în edițiile din data de 23 decembrie 2020 și 30 decembrie 2020.   Cu privire la Art.182, Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, alin (5): a) Forma actuală : […]

Citeste mai mult

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (1)

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (1)

6 ianuarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr.1266 din 21 decembrie 2020 a fost publicată Legea Nr.295/2020 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal bugetare. În cele ce urmează prezentăm/vom prezenta modificările și completările apreciate ca fiind de interes imediat pentru contribuabilii/plătitorii persoane fizice și […]

Citeste mai mult

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

15 decembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat,în data de 7 decembrie 2020, Proiect Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. În cele ce urmează, prezentăm principalele […]

Citeste mai mult

Prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială

Prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială

8 decembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial Nr.1189 din 7 decembrie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 211/2020 din 4 decembrie 2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor […]

Citeste mai mult

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (4)

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (4)

24 noiembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În continuarea/completarea materialului pe această temă, prezentat în ediția din data de 18.11.2020, cu privire la Procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificate, precizăm următoarele : În Monitorul Oficial nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării […]

Citeste mai mult

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (3)

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (3)

17 noiembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Așa după cum am prezentat în ediția din data de 28.10. 2020, luând în considerare necesitatea atât a susținerii resurselor financiare ale contribuabililor/plătitorilor, cât și a asigurării încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat, în ședința Guvernului din data de 22 octombrie 2020 a fost adoptată Ordonanța de urgență Nr.181/2020 privind unele […]

Citeste mai mult

Info fiscal

Info fiscal

10 noiembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Vă informăm că au fost publicate, în perioada 04-06 noiembrie 2020, următoarele acte normative, cu incidență în materie fiscală: Legea nr. 230 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020. Legea nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 […]

Citeste mai mult

stiri si ziare