Category: Mesagerul financiar-fiscal

Anularea unor obligaţii accesorii

Anularea unor obligaţii accesorii

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 14 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai 2020, reglementează, la Art. VIII-XXII, ANULAREA UNOR OBLIGAŢII ACCESORII. Principalele beneficii ale adoptării acestor reglementări sunt relansarea economiei şi depăşirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum şi diminuarea datoriilor acestora. Odată cu adoptarea acestor reglementări […]

Citeste mai mult

Facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri

Facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri

În Monitorul Oficial Nr. 393 din 14 mai 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale. Motivat de faptul că neintroducerea competenţei consiliilor locale de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri […]

Citeste mai mult

Bonificaţii pentru plata impozitului pe venit şi a  contribuţiilor sociale

Bonificaţii pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale

Guvernul a adoptat, în data de 7 mai 2020, Proiectul Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri fiscale, prorogarea unor termene, instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea unor acte normative – cu precizarea că actul normativ nu a fost, încă, publicat în Monitorul Oficial. Motivul prorogării termenului pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe […]

Citeste mai mult

Programul IMM INVEST  –  Întrebări frecvente

Programul IMM INVEST – Întrebări frecvente

Programul IMM INVEST ROMÂNIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să îşi asigure lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, prin accesarea unuia sau mai multor credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele şi contul statului român, […]

Citeste mai mult

Măsuri fiscale în vigoare începând cu data de 16 aprilie 2020

Măsuri fiscale în vigoare începând cu data de 16 aprilie 2020

28 aprilie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 din 9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar fiscale. În cele ce urmează, vă prezentăm principalele măsuri fiscale adoptate, cu precizarea că aplicarea reglementărilor prezentate la lit. A şi lit. B de mai jos încetează la […]

Citeste mai mult

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

21 aprilie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020. În cele ce urmează vă prezentăm principalele reglementări conţinute în Norme şi, totodată, principalele […]

Citeste mai mult

Clarificări-decontarea indemnizaţiei de şomaj tehnic

Clarificări-decontarea indemnizaţiei de şomaj tehnic

14 aprilie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/ 2020, stabileşte, la alin. (1) al art. XI, ca pentru perioada suspendării temporare […]

Citeste mai mult

Suspendarea la plată a obligaţiilor aferente creditelor

Suspendarea la plată a obligaţiilor aferente creditelor

6 aprilie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 4.04.2020, Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. În cele ce urmează, prezentăm […]

Citeste mai mult

Modificări privitoare la indemnizaţia ajutor şomaj şi noi măsuri fiscale

Modificări privitoare la indemnizaţia ajutor şomaj şi noi măsuri fiscale

31 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020 au fost publicate mai multe acte normative-printre care sunt şi cele pentru stabilirea unor noi măsuri în domeniul protecţiei sociale şi privind unele măsuri fiscale, respectiv OUG nr. 32/2020 şi OUG nr. 33/2020. În cele ce urmează, prezentăm principalele modificări şi completări, stabilite prin OUG nr. […]

Citeste mai mult

Măsuri de protecţie socială

Măsuri de protecţie socială

24 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale au fost publicate, în data de 23.03.2020, întrebările frecvente referitoare la şomajul tehnic, acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor şi la domeniul serviciilor sociale. În cele ce urmează, prezentăm întrebările (şi răspunsurile formulate) privind şomajul tehnic şi zilele libere pentru supravegherea copiilor: Întrebări privind şomajul tehnic: Întrebare: Măsurile […]

Citeste mai mult

Măsuri adoptate de Guvernul României in domeniile economic și fiscal-bugetar, al protecției sociale și al indemnizațiilor de șomaj

Măsuri adoptate de Guvernul României in domeniile economic și fiscal-bugetar, al protecției sociale și al indemnizațiilor de șomaj

22 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

I. Ordonanța nr. 29, cu măsuri economice și fiscal-bugetare In Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020 a fost publicată OUG nr.29 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, in vigoare de la data de 21.03.2020. In cele ce urmează prezentam principalele reglementari conținute in actul normativ: 1. Modificari comparativ cu varianta promovată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind […]

Citeste mai mult

Acordarea unor zile libere părinţilor

Acordarea unor zile libere părinţilor

17 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr.209 din 14 martie 2020 s-a publicat Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ – în vigoare începând cu data de 17 martie 2020. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 iulie 2019. În temeiul […]

Citeste mai mult

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale

10 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central este reglementată la art. 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează […]

Citeste mai mult

Automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare

Automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare

3 martie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 27.02.2020, Proiect Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. Motivul/scopul emiterii actului normativ şi sinteza reglementărilor stabilite se regăsesc în conţinutul referatului de aprobare, astfel: Având în vedere necesitatea […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea formularului (390 VIES)

Modificarea şi completarea formularului (390 VIES)

25 februarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 17.02.2020, Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”. Motivul emiterii actului normativ şi propunerile care vizează modificările se regăsesc în referatul de aprobare, astfel: Prin Ordonanţa Guvernului nr. […]

Citeste mai mult

Declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor

Declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor

18 februarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 4.02.2020, Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului […]

Citeste mai mult

Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat

11 februarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 09.01.2020, Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi […]

Citeste mai mult

Restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

4 februarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Obiectivul actului normativ: crearea unui mecanism alternativ procedurii de acordare a eşalonării la plată, reglementată deja în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Citeste mai mult

Procedura de mediere între organul fiscal şi debitor

Procedura de mediere între organul fiscal şi debitor

28 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1757/2019 din 28 iunie 2019. Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ghiduri curente, a fost publicată, în data de 10.07.2019, Broşura privind procedura de […]

Citeste mai mult

Eliminarea contravenţiei  referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege de sub prevederile Legii prevenirii

Eliminarea contravenţiei referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege de sub prevederile Legii prevenirii

21 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 15 ianuarie 2020, Proiect de Hotărâre pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere. Motivul emiterii proiectului de act […]

Citeste mai mult

stiri si ziare