Category: Mesagerul financiar-fiscal

Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, modificări şi completări

Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, modificări şi completări

16 iulie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 4.07.2019, Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia” şi a Anexei nr. 2, „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată […]

Citeste mai mult

Plan de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul  General Consolidat

Plan de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a fost publicat, în data de 25.06.2019, Planul de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat. În cele ce urmează, vă prezentăm parte din Obiectivele, Acţiunile şi Măsurile avute în vedere: Obiectiv I. Simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susţinerea conformării voluntare la declararea obligaţiilor fiscale […]

Citeste mai mult

Medierea între organul fiscal central şi debitor

Medierea între organul fiscal central şi debitor

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 27.06.2019, Proiectul de ordin al Preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare. Totodată, prin proiectul de act normativ sunt propuse aprobării modelul, caracteristicile de […]

Citeste mai mult

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, modificarea şi completarea unor prevederi contabile

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, modificarea şi completarea unor prevederi contabile

25 iunie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 20.06.2019, Proiect Ordin pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Citeste mai mult

Completarea şi depunerea Declaraţiei Unice (2)

Completarea şi depunerea Declaraţiei Unice (2)

18 iunie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 12.06.2019, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistenţă şi îndrumare online pentru contribuabili. Tema sesiunii de asistenţă online a constat în „Completarea şi depunerea Declaraţiei Unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale […]

Citeste mai mult

Completarea şi depunerea Declaraţiei Unice

Completarea şi depunerea Declaraţiei Unice

11 iunie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 20.03.2019, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistență și îndrumare online pentru contribuabili. Tema sesiunii de asistență online a constat în „Completarea și depunerea declarației unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza în România și contribuțiile […]

Citeste mai mult

Clarificarea rolului Autorităţii de Certificare

Clarificarea rolului Autorităţii de Certificare

Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, Acte normative în consultare publică, a fost publicat, în data de 24.05.2019, Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Emiterea actului normativ a avut […]

Citeste mai mult

Clarificarea măsurilor de sprijin a sectorului construcţii

Clarificarea măsurilor de sprijin a sectorului construcţii

În şedinţa Guvernului României din 23 mai 2019 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative. Luând în considerare necesitatea clarificării măsurilor de sprijin a sectorului construcţii şi a modului în care se determină cifra de afaceri pentru societăţile care beneficiază de sprijin, prin actul normativ menţionat s-a modificat şi […]

Citeste mai mult

Acordarea bonificaţiilor pentru depunerea declaraţiei unice

Acordarea bonificaţiilor pentru depunerea declaraţiei unice

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 15.05.2019, Proiectul de Ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, […]

Citeste mai mult

Anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru perioadele fiscale  1 iulie 2015 – 31 dec. 2017

Anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru perioadele fiscale 1 iulie 2015 – 31 dec. 2017

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 9.05.2019, Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Motivul emiterii actului normativ, privitor la anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, este conţinut în Nota de fundamentare, […]

Citeste mai mult

Schimbări preconizate privind Registrul Comerţului

Schimbări preconizate privind Registrul Comerţului

Pe site-ul Ministerului Justiţiei, Proiecte în dezbatere, a fost publicat Proiectul de Lege privind registrul comerţului – elaborat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Obiectivele actului normativ au fost precizate, astfel: – reducerea implicării judecătorului în controlul prealabil al înregistrării operatorilor economici; – pregătirea cadrului legislativ şi instituţional pentru transferul tuturor competenţelor de control prealabil […]

Citeste mai mult

Organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru cacre se acordă deduceri fiscale

Organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru cacre se acordă deduceri fiscale

23 aprilie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Prin Legea nr. 30/2019 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care au fost aduse modificări şi condiţiilor în care contribuabilii pot efectua sponsorizări din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau pot dispune asupra […]

Citeste mai mult

Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală. Analiza de risc

Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală. Analiza de risc

16 aprilie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale. […]

Citeste mai mult

Regimul/tratamentul fiscal aplicabil sponsorizărilor

Regimul/tratamentul fiscal aplicabil sponsorizărilor

9 aprilie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 291 din 30 martie 2018, s-au adus modificări şi completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cu privire la […]

Citeste mai mult

Modificări în soluţionarea contestaţiilor formulate de contribuabili

Modificări în soluţionarea contestaţiilor formulate de contribuabili

2 aprilie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 26.03.2019, Proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Motivul emiterii actului normativ, privitor la reglementările soluţionării contestaţiilor, este conţinut în Nota de fundamentare, astfel: – potrivit reglementărilor actuale, soluţionarea contestaţiilor depuse de contribuabili pentru actele administrative emise de […]

Citeste mai mult

Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

26 martie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

A. Aplicabilitate Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale sunt conţinute în Anexa 1 a OMFP nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

19 martie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 8.03.2019, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2005 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Motivul emiterii actului normativ este conţinut în Nota de fundamentare, astfel: – Normele metodologice cuprind […]

Citeste mai mult

Prorogarea termenului prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Prorogarea termenului prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

12 martie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 7.03.2019, Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea articolului II al Legii nr. 145/ 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea […]

Citeste mai mult

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante

6 martie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 28.02.2019, proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală […]

Citeste mai mult

Executarea silită în procedura insolvenţei. Debitor aflat sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Executarea silită în procedura insolvenţei. Debitor aflat sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

26 februarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Cu privire la posibilitatea declanşării executării silite în procedura de insolvenţă, arătăm că doar dispoziţiile art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în forma actuală, permit oricărui deţinător de creanţe curente neplătite să ceară executarea silită a obligaţiei, astfel: „Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii […]

Citeste mai mult

stiri si ziare