Category: Mesagerul financiar-fiscal

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (3)

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (3)

19 ianuarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În cele ce urmează, continuăm prezentarea  modificărilor și completărilor aduse Codului de procedură  fiscală–a căror prezentare inițială a fost realizată în ediția din data de 23 decembrie 2020 .   Cu privire la Art.127, Suspendarea inspecției fiscale, alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8) alin. (9) și alin. […]

Citeste mai mult

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (2)

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (2)

12 ianuarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În cele ce urmează, continuăm prezentarea  modificărilor și completărilor aduse Codului de procedură  fiscală–a căror prezentare inițială a fost realizată în edițiile din data de 23 decembrie 2020 și 30 decembrie 2020.   Cu privire la Art.182, Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, alin (5): a) Forma actuală : […]

Citeste mai mult

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (1)

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (1)

6 ianuarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr.1266 din 21 decembrie 2020 a fost publicată Legea Nr.295/2020 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal bugetare. În cele ce urmează prezentăm/vom prezenta modificările și completările apreciate ca fiind de interes imediat pentru contribuabilii/plătitorii persoane fizice și […]

Citeste mai mult

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

15 decembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat,în data de 7 decembrie 2020, Proiect Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. În cele ce urmează, prezentăm principalele […]

Citeste mai mult

Prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială

Prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială

8 decembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial Nr.1189 din 7 decembrie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 211/2020 din 4 decembrie 2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor […]

Citeste mai mult

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (4)

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (4)

24 noiembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În continuarea/completarea materialului pe această temă, prezentat în ediția din data de 18.11.2020, cu privire la Procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificate, precizăm următoarele : În Monitorul Oficial nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării […]

Citeste mai mult

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (3)

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (3)

17 noiembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Așa după cum am prezentat în ediția din data de 28.10. 2020, luând în considerare necesitatea atât a susținerii resurselor financiare ale contribuabililor/plătitorilor, cât și a asigurării încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat, în ședința Guvernului din data de 22 octombrie 2020 a fost adoptată Ordonanța de urgență Nr.181/2020 privind unele […]

Citeste mai mult

Info fiscal

Info fiscal

10 noiembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Vă informăm că au fost publicate, în perioada 04-06 noiembrie 2020, următoarele acte normative, cu incidență în materie fiscală: Legea nr. 230 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020. Legea nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 […]

Citeste mai mult

Prelungirea aplicării măsurii prevăzute de art.1 din OUG Nr.132/2020

Prelungirea aplicării măsurii prevăzute de art.1 din OUG Nr.132/2020

3 noiembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În data de 29.10.2020 a fost publicat , pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale , Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei […]

Citeste mai mult

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (2)

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020 (2)

27 octombrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Așa după cum am prezentat în ediția din data de 23 septembrie 2020, În contextul măsurilor fiscale reglementate de: VII din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal – bugetare; XII alin.(1), (2) și (3), art.XIII din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale; VI din OUG nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea […]

Citeste mai mult

Sume datorate acționarilor/asociaților – comportament fiscal negativ

Sume datorate acționarilor/asociaților – comportament fiscal negativ

20 octombrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În conformitate cu prevederile art.121, Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecția fiscală, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ”Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este efectuată de către organul de inspecție fiscală competent, în funcție de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabilește în baza analizei de […]

Citeste mai mult

Verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului

Verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului

13 octombrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În cele ce urmează, prezentăm câteva aspecte cu privire la verificarea documentară ce poate fi efectuată de către organul fiscal competent în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/platitorului. Apreciem necesară prezentarea, motivat de publicarea, în Monitorul Oficial nr.921/9.10.2020, a OPANAF nr.3632 din 5.10.2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare. Astfel, […]

Citeste mai mult

Inspecţia economico-financiară  la operatorii economici

Inspecţia economico-financiară la operatorii economici

6 octombrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare care se efectuează la operatorii economici este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 2 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Organele de inspecţie economico-finan­ciară au următoarele atribuţii: a) verifică operaţiunile efectuate de ope­ratorii economici în scopul creşterii veni­tu­rilor, reducerii cheltuielilor şi diminuării arie­ra­telor, în fundamentarea […]

Citeste mai mult

Punerea la dispoziţia angajatului, pentru folosire în interes propriu, a maşinii de serviciu

Punerea la dispoziţia angajatului, pentru folosire în interes propriu, a maşinii de serviciu

29 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Punerea la dispoziție de către o persoană impozabilă a unui autovehicul care face parte din activele folosite în cadrul activității sale economice pentru utilizarea în folosul propriu de către angajatul său este supusă taxei pe valoarea adăugată? Care sunt eventualele condiții pentru o astfel de impozitare și constituie o astfel de operațiune închirierea unui mijloc […]

Citeste mai mult

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020

Regimul obligațiilor fiscale declarate și neachitate începând cu data de 21 martie 2020

22 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În contextul măsurilor fiscale reglementate de: VII din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal – bugetare; XII alin.(1), (2) și (3), art.XIII din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale; VI din OUG nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în care textul actelor normative menționează: […]

Citeste mai mult

Finanțarea IMM-urilor şi domeniului HORECA

Finanțarea IMM-urilor şi domeniului HORECA

15 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr.824 din 8 sep­tem­brie 2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.159/2020 din 3 septembrie 2020 privind finanţarea în­treprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp nece­sară consumului propriu […]

Citeste mai mult

Declararea şi plata obligaţiilor bugetare – prorogarea unor termene

Declararea şi plata obligaţiilor bugetare – prorogarea unor termene

8 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În temeiul prevederilor Ordonanţei de ur­genţă a Guvernului nr. 99/2020 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modifi­ca­rea unor acte normative şi prorogarea unor ter­mene: 1. Nu se calculează şi nu se datorează do­bânzi şi penalităţi de întârziere conform Codu­lui de procedură fiscală, pentru obligaţiile fis­cale scadente începând cu data intrării în vi­goare a […]

Citeste mai mult

Instituirea unor noi măsuri  de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor (3)

Instituirea unor noi măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor (3)

1 septembrie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În completare la materialele prezentate în ediţiile din data de 05 şi 12.08.2020, pre­cizăm că, în Monitorul Oficial Nr.794 din 31 august 2020, a fost publicată Ho­tă­rârea Nr. 719/2020, a Guvernului Ro­mâ­niei, pentru aprobarea procedurii de de­con­tare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guver­nului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin […]

Citeste mai mult

Declararea tranzacţiilor între persoanele afiliate în perioada de raportare

Declararea tranzacţiilor între persoanele afiliate în perioada de raportare

25 august 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nistrare Fiscală, Transparenţă decizio­nală, a fost publicat, în data de 12.08.2020, Proiect Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nistrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achizi­ţii­lor efectuate pe teritoriul naţional de per­soanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinu­tului declaraţiei informative privind livră­rile/prestările […]

Citeste mai mult

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii (I)

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii (I)

18 august 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Pu­blice, Transparenţă decizională, a fost publi­cat, în data de 13.08.2020, Proiect Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creşterea capitalurilor proprii, pre­cum şi pentru modificarea unor acte nor­mative. Proiectul actului normativ a fost adop­tat în şedinţa Guvernului din data de 14.08.2020. În ediţia de azi avem […]

Citeste mai mult

stiri si ziare