Mesagerul financiar-fiscal

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii (2)

În completarea materialului publicat ante­rior (19.08.2020) pe această temă, revenim cu prezentarea, în sinteză, a principalelor mă­suri de stimulare pentru creșterea ca­pi­talurilor proprii-reglementate prin Ordo­nan­ța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pen­tru instituirea unor măsuri fiscale de sti­mu­lare a menținerii/creșterii ca­pitalurilor proprii, precum și pentru com­ple­ta­rea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial nr. 817/04.09.2020).
Plătitorii de impozit pe profit, indiferent de sis­temul de declarare și plată, plătitorii de im­pozit pe veniturile micro întreprinderilor și plă­titorii impozitului specific beneficiază de re­du­ceri ale impozitului pe profit anual, im­pozitului pe veniturile micro întreprinderilor și impo­zi­tu­lui specific unor activități, astfel:
• începând din anul 2021, o reducere de 2% în cazul în care în anul pentru care datorează impozitul, capitalul propriu contabil este pozitiv și concomitent îndeplinește condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris
• în cazul în care contribuabilul înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, concomitent cu îndeplinirea condițiilor menționate la punctul anterior, se acordă o reducere suplimentară cu următoarele valori:

  Procentul de reducereaimpozitului Intervalele de creștereanuală a capitaluluipropriuajustat
  5% până la 5% inclusiv
  6% peste 5% șipână la 10% inclusiv
  7% peste 10% șipână la 15% inclusiv
  8% peste 15% șipână la 20% inclusiv
  9% peste 20% șipână la 25% inclusiv
  10% peste 25%

• începând din anul 2022, o reducere de 3% dacă înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, peste nivelurile prevăzute în tabelul de mai jos (și sub condiția îndeplinirii criteriile deja menționate la primul punct de mai sus).

  Anulpentru care datoreazăimpozitul Procentul minim de creștere a capitaluluipropriuajustat
  2022 5%
  2023 10%
  2024 15%
  2025 20%

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru de­ter­minarea valorii reducerii, procentele cores­pun­zătoare acestora se adună, iar valoarea re­zultată se aplică asupra impozitului. Creșterea capitalului propriu ajustat se determină potrivit formulelor prezentate în Ordonanță, cu reguli specifice menționate pentru contribuabilii ce au un an fiscal modificat față de anul calen­da­ristic.
Capitalul propriu ajustat cuprinde urmă­toa­rele elemente prezentate în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale:
a. capital subscrisvărsat/capital de dotare;
b. patrimoniulregiei;
c. patrimoniulpublic;
d. patrimoniulprivat;
e. patrimoniulinstitutelornaţionale de cerce­tare-dezvoltare;
f. prime de capital;
g. rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;
h. rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.

Reducerile nu se aplică contribuabililor pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ex. instituțiile financiar-bancare).
Ordonanța oferă clarificări, precum și reguli specifice pentru aplicarea reducerilor menționate în cazul sediilor permanente dar și în cazul în care se efectuează operațiuni de reorganizare, precum fuziuni, divizări, transferul unei părți din patrimoniu uneia sau mai multor societăți beneficiare).
Plătitorii de impozit pe profit aplică procentul aferent reducerii la impozitul pe profit al anului în care sunt îndeplinite condițiile din ordonanță, iar valoarea rezultată se scade din acesta. În sensul Ordonanței, impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum și a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.
Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aplica procentul aferent reducerii la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declarații rectificative.
Microîntreprinderile care devin platitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea aplică procentul aferent reducerii asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declarații rectificative.
Plătitorii de impozit specific unor activități aplică procentul aferent reducerii la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative.
Plătitorii de impozit specific unor activități care datorează și impozit pe profit aplică reducerea atât pentru impozitul specific, cât și pentru impozitul pe profit.
Pe perioada aplicării (2021-2025) termenul pentru depunerea declarațiilor și pentru plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. Aceeași dată este valabilă și în cazul termenului pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV și plata impozitului aferent acestui trimestru în cazul microîntreprinderilor și al termenului pentru depunerea declarației aferente semestrului II și plata impozitului aferent pentru plătitorii de impozit specific unor activități.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura