Category: Mesagerul financiar-fiscal

Aplicarea facilităţilor în sectorul construcţiilor

Aplicarea facilităţilor în sectorul construcţiilor

19 februarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2019 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii nr. 611/138/ 127/2019 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit […]

Citeste mai mult

Transferurile de sume din contul profesioniştilor  în contul persoanelor fizice

Transferurile de sume din contul profesioniştilor în contul persoanelor fizice

12 februarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 344/2018 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de […]

Citeste mai mult

Procedura simplificată de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Procedura simplificată de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

5 februarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 30.01.2019, Proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2856/ 2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. În Referatul de […]

Citeste mai mult

Ajustarea bazei de impozitare (taxa pe valoarea adăugată) ca urmare a  falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii  în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească

Ajustarea bazei de impozitare (taxa pe valoarea adăugată) ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească

29 ianuarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Până la data de 31 decembrie 2018, prevederile Art. 287 lit. d), Ajustarea bazei de impozitare, Capitolul VII – Baza de impozitare, Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au reglementat următoarele: „Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii: d) în cazul […]

Citeste mai mult

Costurile excedentare ale îndatorării. Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii. Modificări prin  Legea nr. 30/2019 din 10 ianuarie 2019

Costurile excedentare ale îndatorării. Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii. Modificări prin Legea nr. 30/2019 din 10 ianuarie 2019

22 ianuarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Potrivit prevederilor art. 40^1 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, costurile excedentare ale îndatorării reprezintă suma cu care costurile îndatorării unui contribuabil depăşesc veniturile din dobânzi şi alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primeşte contribuabilul. Până la data de 31 decembrie 2018, […]

Citeste mai mult

Stingerea creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

Stingerea creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

15 ianuarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat în data de 14.12.2018, Proiectul de OPANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 207/2015 privind […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea unor acte normative: A) Restituirea taxei auto. Scutirea de la plata impozitului pe venit  pentru veniturile salariale în sectorul construcţii

Modificarea şi completarea unor acte normative: A) Restituirea taxei auto. Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile salariale în sectorul construcţii

8 ianuarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 18.12.2018, Proiect OUG privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. În cele ce urmează vă prezentăm reglementările avute în vedere de Executiv privitor la: […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

18 decembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse.Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. 4.4.1. Art. 181. Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale administrate […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

11 decembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse.Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. Capitolul III. Controlul antifraudă 3.8.4. Art. 1373, Sesizarea organelor de urmărire […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

4 decembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse. Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. Capitolul II. Controlul inopinat 3.7. Art. 134. Obiectul controlului inopinat […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

27 noiembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse. Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. 3.5. Art. 127. Suspendarea inspecţiei fiscale Textul actual: – Text […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (2)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (2)

21 noiembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

(urmare din nr. de ieri) 3.3. Art. 124, Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului Textul actual: – Textul propus: (4) În vederea îndeplinirii obligaţiei de colaborare, contribuabilul poate solicita întâlniri pentru discuţii cu echipa de specialişti din structurile specializate din cadrul organului fiscal central, dacă organul de inspecţie fiscală implică astfel de specialişti în inspecţia fiscală, […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (1)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (1)

20 noiembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele, de modificare/completare, propuse. În cele ce urmează vom prezenta parte din motivările propunerilor şi textele propuse de iniţiatori privitor la Codul de procedură fiscală. 1. Titlul I, Dispoziţii generale, art. 1, […]

Citeste mai mult

Modificări privitoare la regimul străinilor intraţi în România  în scopul încadrării în muncă

Modificări privitoare la regimul străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă

13 noiembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 941 din 7 noiembrie 2018 a fost publicată Legea nr. 247/2018 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. În cele ce urmează prezentăm principalele modificări şi completări privitoare la actele normative privind regimul străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă. […]

Citeste mai mult

Reducerea de la 9% la 5% a cotei de TVA pentru serviciile de restaurant şi de catering

Reducerea de la 9% la 5% a cotei de TVA pentru serviciile de restaurant şi de catering

6 noiembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 01.11.2018, Proiect Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit.e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cele ce urmează vă prezentăm justificarea necesităţii aprobării […]

Citeste mai mult

Procedura, opţională, de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal competent

Procedura, opţională, de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal competent

30 octombrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost publicat, în data de 24.10.2018, Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune“. În cele ce urmează vă prezentăm justificarea necesităţii […]

Citeste mai mult

Consolidare de grup privind impozitul pe profit

Consolidare de grup privind impozitul pe profit

23 octombrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele, de modificare/completare, propuse. În cele ce urmează vom prezenta motivarea propunerii şi textul propus de Coaliţia pentru Dezvoltarea României privitor la „Consolidare de grup privind impozitul pe profit“, Titlul II – […]

Citeste mai mult

CONFERINŢA „Rolul profesiilor liberale în societatea românească” 19-21 octombrie 2018, Hotel Germisara, Geoagiu-Băi

CONFERINŢA „Rolul profesiilor liberale în societatea românească” 19-21 octombrie 2018, Hotel Germisara, Geoagiu-Băi

16 octombrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Uniunea Profesiilor Liberale din România, în parteneriat cu Camera Auditorilor Financiari din România şi Camera Consultanţilor Fiscali, organizează Conferinţa „Rolul profesiilor liberale în societatea românească”, eveniment ce va avea loc la Hotel Germisara din Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, în perioada 19-21 octombrie 2018. Programul Conferinţei se va desfăşura în două sesiuni: vineri, 19 octombrie 2018, între […]

Citeste mai mult

Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii

Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii

9 octombrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 29 septembrie 2018, Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare şi investiţii, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Prin proiectul de act normativ se vizează reglementarea cadrului general privind condiţiile […]

Citeste mai mult

Revizuirea unor proceduri administrative, noi prevederi cu privire la impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată

Revizuirea unor proceduri administrative, noi prevederi cu privire la impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată

2 octombrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 29.09.2018, Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea unor acte normative. În cele ce urmează prezentăm principalele schimbări preconizate odată cu adoptarea acestui act normativ: a. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind […]

Citeste mai mult

stiri si ziare