Category: Mesagerul financiar-fiscal

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

11 decembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse.Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. Capitolul III. Controlul antifraudă 3.8.4. Art. 1373, Sesizarea organelor de urmărire […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

4 decembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse. Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. Capitolul II. Controlul inopinat 3.7. Art. 134. Obiectul controlului inopinat […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

27 noiembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse. Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. 3.5. Art. 127. Suspendarea inspecţiei fiscale Textul actual: – Text […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (2)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (2)

21 noiembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

(urmare din nr. de ieri) 3.3. Art. 124, Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului Textul actual: – Textul propus: (4) În vederea îndeplinirii obligaţiei de colaborare, contribuabilul poate solicita întâlniri pentru discuţii cu echipa de specialişti din structurile specializate din cadrul organului fiscal central, dacă organul de inspecţie fiscală implică astfel de specialişti în inspecţia fiscală, […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (1)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (1)

20 noiembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele, de modificare/completare, propuse. În cele ce urmează vom prezenta parte din motivările propunerilor şi textele propuse de iniţiatori privitor la Codul de procedură fiscală. 1. Titlul I, Dispoziţii generale, art. 1, […]

Citeste mai mult

Modificări privitoare la regimul străinilor intraţi în România  în scopul încadrării în muncă

Modificări privitoare la regimul străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă

13 noiembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 941 din 7 noiembrie 2018 a fost publicată Legea nr. 247/2018 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. În cele ce urmează prezentăm principalele modificări şi completări privitoare la actele normative privind regimul străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă. […]

Citeste mai mult

Reducerea de la 9% la 5% a cotei de TVA pentru serviciile de restaurant şi de catering

Reducerea de la 9% la 5% a cotei de TVA pentru serviciile de restaurant şi de catering

6 noiembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 01.11.2018, Proiect Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit.e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cele ce urmează vă prezentăm justificarea necesităţii aprobării […]

Citeste mai mult

Procedura, opţională, de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal competent

Procedura, opţională, de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal competent

30 octombrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost publicat, în data de 24.10.2018, Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune“. În cele ce urmează vă prezentăm justificarea necesităţii […]

Citeste mai mult

Consolidare de grup privind impozitul pe profit

Consolidare de grup privind impozitul pe profit

23 octombrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele, de modificare/completare, propuse. În cele ce urmează vom prezenta motivarea propunerii şi textul propus de Coaliţia pentru Dezvoltarea României privitor la „Consolidare de grup privind impozitul pe profit“, Titlul II – […]

Citeste mai mult

CONFERINŢA „Rolul profesiilor liberale în societatea românească” 19-21 octombrie 2018, Hotel Germisara, Geoagiu-Băi

CONFERINŢA „Rolul profesiilor liberale în societatea românească” 19-21 octombrie 2018, Hotel Germisara, Geoagiu-Băi

16 octombrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Uniunea Profesiilor Liberale din România, în parteneriat cu Camera Auditorilor Financiari din România şi Camera Consultanţilor Fiscali, organizează Conferinţa „Rolul profesiilor liberale în societatea românească”, eveniment ce va avea loc la Hotel Germisara din Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, în perioada 19-21 octombrie 2018. Programul Conferinţei se va desfăşura în două sesiuni: vineri, 19 octombrie 2018, între […]

Citeste mai mult

Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii

Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii

9 octombrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 29 septembrie 2018, Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare şi investiţii, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Prin proiectul de act normativ se vizează reglementarea cadrului general privind condiţiile […]

Citeste mai mult

Revizuirea unor proceduri administrative, noi prevederi cu privire la impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată

Revizuirea unor proceduri administrative, noi prevederi cu privire la impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată

2 octombrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 29.09.2018, Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea unor acte normative. În cele ce urmează prezentăm principalele schimbări preconizate odată cu adoptarea acestui act normativ: a. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind […]

Citeste mai mult

Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Modificări şi completări propuse de Guvern

Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Modificări şi completări propuse de Guvern

25 septembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 18.09.2018, Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative, proiect prin care sunt propuse modificări şi completări, care vizează, în principal, procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. În cele ce urmează prezentăm principalele modificări şi completări […]

Citeste mai mult

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

18 septembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 660 din 30 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 196/ 2018 din 30 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Legea reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la: a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel […]

Citeste mai mult

Controlul modului de utilizare a sumelor acordate prin  acţiuni de sponsorizare/ mecenat, a fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, a fondurilor publice acordate pentru finanţarea asociaţiilor şi  fundaţiilor non-profit

Controlul modului de utilizare a sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare/ mecenat, a fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, a fondurilor publice acordate pentru finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor non-profit

11 septembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Curtea de Conturi a României, prin Decizia nr. 28/22.12.2016, a constatat, la Ministerul Finanţelor Publice, următoarele: – „la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiilor subordonate acestuia nu se cunosc beneficiarii acţiunilor de mecenat şi/sau sponsorizare”, – „legislaţia permite sponsorizarea/mecenatul cu deducerea din suma cuvenită bugetului de stat, dar nu obligă contribuabilii să înştiinţeze instituţiile […]

Citeste mai mult

Repartizarea trimestrială de dividende

Repartizarea trimestrială de dividende

4 septembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Persoanele care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare. Completarea, în acest sens, a legii contabilităţii a fost efectuată prin Legea nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. […]

Citeste mai mult

Contractarea de către autorităţile administraţiei publice locale de împrumuturi din venituri din privatizare

Contractarea de către autorităţile administraţiei publice locale de împrumuturi din venituri din privatizare

28 august 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Autorităţile administraţiei publice locale înregistrează întârzieri sau chiar se află în blocaj ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale pentru a asigura cota de prefinanţare/ cofinanţare proprie sau pentru a asigura cheltuielile neeligibile aferente proiectelor de investiţii. Legea finanţelor publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. […]

Citeste mai mult

Case de marcat: facilităţi, obligaţii, termene

Case de marcat: facilităţi, obligaţii, termene

21 august 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 8.08.2018, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistenţă şi îndrumare online pentru contribuabili. Tema sesiunii de asistenţă online: „Case de marcat: facilităţi, obligaţii, termene“. Mai jos, prezentăm un set de întrebări formulate de contribuabili şi răspunsurile oferite de reprezentanţii ANAF, cu menţiunea […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

7 august 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 212/2018 din 25 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative. În cele ce urmează vă prezentăm principalele modificări şi completări ale actelor normative: Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial […]

Citeste mai mult

Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

31 iulie 2018 | 2 Comentarii | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost publicat, în data de 26.07.2018, Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat. Potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de […]

Citeste mai mult

stiri si ziare