Category: Mesagerul financiar-fiscal

Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală. Analiza de risc

Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală. Analiza de risc

16 aprilie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale. […]

Citeste mai mult

Regimul/tratamentul fiscal aplicabil sponsorizărilor

Regimul/tratamentul fiscal aplicabil sponsorizărilor

9 aprilie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 291 din 30 martie 2018, s-au adus modificări şi completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cu privire la […]

Citeste mai mult

Modificări în soluţionarea contestaţiilor formulate de contribuabili

Modificări în soluţionarea contestaţiilor formulate de contribuabili

2 aprilie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 26.03.2019, Proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Motivul emiterii actului normativ, privitor la reglementările soluţionării contestaţiilor, este conţinut în Nota de fundamentare, astfel: – potrivit reglementărilor actuale, soluţionarea contestaţiilor depuse de contribuabili pentru actele administrative emise de […]

Citeste mai mult

Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

26 martie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

A. Aplicabilitate Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale sunt conţinute în Anexa 1 a OMFP nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

19 martie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 8.03.2019, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2005 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Motivul emiterii actului normativ este conţinut în Nota de fundamentare, astfel: – Normele metodologice cuprind […]

Citeste mai mult

Prorogarea termenului prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Prorogarea termenului prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

12 martie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 7.03.2019, Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea articolului II al Legii nr. 145/ 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea […]

Citeste mai mult

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante

6 martie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 28.02.2019, proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală […]

Citeste mai mult

Executarea silită în procedura insolvenţei. Debitor aflat sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Executarea silită în procedura insolvenţei. Debitor aflat sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

26 februarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Cu privire la posibilitatea declanşării executării silite în procedura de insolvenţă, arătăm că doar dispoziţiile art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în forma actuală, permit oricărui deţinător de creanţe curente neplătite să ceară executarea silită a obligaţiei, astfel: „Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii […]

Citeste mai mult

Aplicarea facilităţilor în sectorul construcţiilor

Aplicarea facilităţilor în sectorul construcţiilor

19 februarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2019 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii nr. 611/138/ 127/2019 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit […]

Citeste mai mult

Transferurile de sume din contul profesioniştilor  în contul persoanelor fizice

Transferurile de sume din contul profesioniştilor în contul persoanelor fizice

12 februarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 344/2018 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de […]

Citeste mai mult

Procedura simplificată de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Procedura simplificată de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

5 februarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 30.01.2019, Proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2856/ 2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. În Referatul de […]

Citeste mai mult

Ajustarea bazei de impozitare (taxa pe valoarea adăugată) ca urmare a  falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii  în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească

Ajustarea bazei de impozitare (taxa pe valoarea adăugată) ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească

29 ianuarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Până la data de 31 decembrie 2018, prevederile Art. 287 lit. d), Ajustarea bazei de impozitare, Capitolul VII – Baza de impozitare, Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au reglementat următoarele: „Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii: d) în cazul […]

Citeste mai mult

Costurile excedentare ale îndatorării. Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii. Modificări prin  Legea nr. 30/2019 din 10 ianuarie 2019

Costurile excedentare ale îndatorării. Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii. Modificări prin Legea nr. 30/2019 din 10 ianuarie 2019

22 ianuarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Potrivit prevederilor art. 40^1 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, costurile excedentare ale îndatorării reprezintă suma cu care costurile îndatorării unui contribuabil depăşesc veniturile din dobânzi şi alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primeşte contribuabilul. Până la data de 31 decembrie 2018, […]

Citeste mai mult

Stingerea creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

Stingerea creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

15 ianuarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat în data de 14.12.2018, Proiectul de OPANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 207/2015 privind […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea unor acte normative: A) Restituirea taxei auto. Scutirea de la plata impozitului pe venit  pentru veniturile salariale în sectorul construcţii

Modificarea şi completarea unor acte normative: A) Restituirea taxei auto. Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile salariale în sectorul construcţii

8 ianuarie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 18.12.2018, Proiect OUG privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. În cele ce urmează vă prezentăm reglementările avute în vedere de Executiv privitor la: […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

18 decembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse.Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. 4.4.1. Art. 181. Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale administrate […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

11 decembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse.Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. Capitolul III. Controlul antifraudă 3.8.4. Art. 1373, Sesizarea organelor de urmărire […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

4 decembrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse. Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. Capitolul II. Controlul inopinat 3.7. Art. 134. Obiectul controlului inopinat […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

27 noiembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse. Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală. 3.5. Art. 127. Suspendarea inspecţiei fiscale Textul actual: – Text […]

Citeste mai mult

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (2)

Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (2)

21 noiembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

(urmare din nr. de ieri) 3.3. Art. 124, Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului Textul actual: – Textul propus: (4) În vederea îndeplinirii obligaţiei de colaborare, contribuabilul poate solicita întâlniri pentru discuţii cu echipa de specialişti din structurile specializate din cadrul organului fiscal central, dacă organul de inspecţie fiscală implică astfel de specialişti în inspecţia fiscală, […]

Citeste mai mult

stiri si ziare