Category: Mesagerul financiar-fiscal

Procedura de mediere între organul fiscal şi debitor

Procedura de mediere între organul fiscal şi debitor

28 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1757/2019 din 28 iunie 2019. Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ghiduri curente, a fost publicată, în data de 10.07.2019, Broşura privind procedura de […]

Citeste mai mult

Eliminarea contravenţiei  referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege de sub prevederile Legii prevenirii

Eliminarea contravenţiei referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege de sub prevederile Legii prevenirii

21 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 15 ianuarie 2020, Proiect de Hotărâre pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere. Motivul emiterii proiectului de act […]

Citeste mai mult

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

14 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020 a fost publicat OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. În cele ce urmează, […]

Citeste mai mult

Eliminarea plății majorate a CAS și CASS

Eliminarea plății majorate a CAS și CASS

7 ianuarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Plata majorată a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial a fost introdusă începând cu veniturile aferente lunii august 2017. Până la data de 31 decembrie 2019, […]

Citeste mai mult

Registrul contribuabililor/ plătitorilor  inactivi/reactivaţi

Registrul contribuabililor/ plătitorilor inactivi/reactivaţi

17 decembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Potrivit prevederilor art.92 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul […]

Citeste mai mult

Baza de impozitare a TVA între părţi afiliate

Baza de impozitare a TVA între părţi afiliate

10 decembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În general, obiectul unei inspecţii fiscale are ca obiective: – verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscală, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare şi a obligaţiilor fiscale principale privind: 1. Taxa pe valoarea adăugată; 2. Impozit pe profit. – verificarea respectării prevederilor legislaţiei […]

Citeste mai mult

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

3 decembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În ediţia de azi, în scopul informării contribuabililor interesaţi, continuăm prezentarea ultimei părţi din întrebările şi răspunsurile privitoare la aplicarea Ordonanţei nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale – prezentate în data de 13 noiembrie 2019, la Conferinţa cu tema „Actualităţi fiscale“, Cluj-Napoca. Întrebare: Fondurile europene sunt ajutor de stat sau nu; printr-o notă de […]

Citeste mai mult

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

26 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În ediţia de azi, în scopul informării contribuabililor interesaţi, continuăm prezentarea unei noi părţi din întrebările şi răspunsurile privitoare la aplicarea Ordonanţei nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale – prezentate în data de 13 noiembrie 2019, la Conferinţa cu tema „Actualităţi fiscale“, Cluj-Napoca. Întrebare: În situaţia renunţării la suspendare pentru a solicita restructurarea, şi […]

Citeste mai mult

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare

19 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Camera Consultanţilor Fiscali a organizat la Cluj-Napoca, în data de 13 noiembrie 2019, Conferinţa cu tema „Actualităţi fiscale“. Evenimentul a constituit un prilej de dezbatere interactivă a unei teme de actualitate din domeniul fiscal: „Măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 (OG nr. 6/2019)“, temă susţinută/ prezentată de către domnul Doru […]

Citeste mai mult

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

12 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 6.11.2019, Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea Procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală […]

Citeste mai mult

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

5 noiembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa 3 la Legea nr. 170/2016 […]

Citeste mai mult

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

Reguli pentru calculul impozitului specific anual (continuare)

29 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor“ se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa 2 la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu modificările şi completările ulterioare – prezentată în cele ce urmează: Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii […]

Citeste mai mult

Reguli pentru calculul impozitului specific anual

Reguli pentru calculul impozitului specific anual

22 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Persoanele juridice române care, prin derogare de la prevederile Titlului II – impozitul pe profit – din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de plată a impozitului specific unor activităţi, în conformitate cu legislaţia din domeniu. În cele ce urmează, vom prezenta principalele reguli privind modalitatea de calcul a […]

Citeste mai mult

Contribuţii aplicabile în funcţie de tipul asiguratului

Contribuţii aplicabile în funcţie de tipul asiguratului

15 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În scopul informării contribuabililor care datorează contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia asiguratorie de muncă, în cele ce urmează vă prezentăm un Centralizator al contribuţiilor aplicabile funcţie de tipul asiguratului: 1. Salariatul NU îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor (indiferent de nivelul studiilor şi vechime): CAS – 25%, CASS – […]

Citeste mai mult

Dosarul preţurilor de transfer

Dosarul preţurilor de transfer

8 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Având în vedere inspecţiile fiscale în derulare şi respectiv, Solicitările din partea autorităţilor fiscale, de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer în cazul contribuabililor/plătitorilor care au obligaţia elaborării şi prezentării acestuia conform prevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în ediţia […]

Citeste mai mult

Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

1 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrație Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 23august 2019, Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile […]

Citeste mai mult

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

24 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Capitolul II din ordonanţă conţine reglementările privitoare la anularea unor obligaţii accesorii. În conformitate cu prevederile Art. 37 alin. (2) din actul normativ, ”Procedura de aplicare a Capitolului II se […]

Citeste mai mult

Reţinerea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor – sancţionare ca faptă de evaziune fiscală

Reţinerea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor – sancţionare ca faptă de evaziune fiscală

17 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Parlamentul României, Senat, a fost depus/înregistrat Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Printre principalele aspecte care se preconizează a fi reglementate prin proiectul de lege, menţionăm: 1. – se incriminează ca faptă de evaziune fiscală, reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, ori, după caz, […]

Citeste mai mult

Instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate

Instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate

11 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 14.08.2019, Proiect Ordonanţă pentru instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate. Proiectul de act normativ vizează modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: Legea societăţilor […]

Citeste mai mult

Amendarea prevederilor privitoare la sistemul obligatoriu de plată defalcată a TVA

Amendarea prevederilor privitoare la sistemul obligatoriu de plată defalcată a TVA

3 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 14.08.2019, Proiect Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Citeste mai mult

stiri si ziare