Category: Mesagerul financiar-fiscal

CONFERINŢA „Rolul profesiilor liberale în societatea românească” 19-21 octombrie 2018, Hotel Germisara, Geoagiu-Băi

CONFERINŢA „Rolul profesiilor liberale în societatea românească” 19-21 octombrie 2018, Hotel Germisara, Geoagiu-Băi

16 octombrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Uniunea Profesiilor Liberale din România, în parteneriat cu Camera Auditorilor Financiari din România şi Camera Consultanţilor Fiscali, organizează Conferinţa „Rolul profesiilor liberale în societatea românească”, eveniment ce va avea loc la Hotel Germisara din Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, în perioada 19-21 octombrie 2018. Programul Conferinţei se va desfăşura în două sesiuni: vineri, 19 octombrie 2018, între […]

Citeste mai mult

Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii

Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii

9 octombrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 29 septembrie 2018, Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare şi investiţii, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Prin proiectul de act normativ se vizează reglementarea cadrului general privind condiţiile […]

Citeste mai mult

Revizuirea unor proceduri administrative, noi prevederi cu privire la impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată

Revizuirea unor proceduri administrative, noi prevederi cu privire la impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată

2 octombrie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 29.09.2018, Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea unor acte normative. În cele ce urmează prezentăm principalele schimbări preconizate odată cu adoptarea acestui act normativ: a. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind […]

Citeste mai mult

Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Modificări şi completări propuse de Guvern

Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Modificări şi completări propuse de Guvern

25 septembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 18.09.2018, Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative, proiect prin care sunt propuse modificări şi completări, care vizează, în principal, procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. În cele ce urmează prezentăm principalele modificări şi completări […]

Citeste mai mult

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

18 septembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 660 din 30 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 196/ 2018 din 30 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Legea reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la: a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel […]

Citeste mai mult

Controlul modului de utilizare a sumelor acordate prin  acţiuni de sponsorizare/ mecenat, a fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, a fondurilor publice acordate pentru finanţarea asociaţiilor şi  fundaţiilor non-profit

Controlul modului de utilizare a sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare/ mecenat, a fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, a fondurilor publice acordate pentru finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor non-profit

11 septembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Curtea de Conturi a României, prin Decizia nr. 28/22.12.2016, a constatat, la Ministerul Finanţelor Publice, următoarele: – „la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiilor subordonate acestuia nu se cunosc beneficiarii acţiunilor de mecenat şi/sau sponsorizare”, – „legislaţia permite sponsorizarea/mecenatul cu deducerea din suma cuvenită bugetului de stat, dar nu obligă contribuabilii să înştiinţeze instituţiile […]

Citeste mai mult

Repartizarea trimestrială de dividende

Repartizarea trimestrială de dividende

4 septembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Persoanele care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare. Completarea, în acest sens, a legii contabilităţii a fost efectuată prin Legea nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. […]

Citeste mai mult

Contractarea de către autorităţile administraţiei publice locale de împrumuturi din venituri din privatizare

Contractarea de către autorităţile administraţiei publice locale de împrumuturi din venituri din privatizare

28 august 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Autorităţile administraţiei publice locale înregistrează întârzieri sau chiar se află în blocaj ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale pentru a asigura cota de prefinanţare/ cofinanţare proprie sau pentru a asigura cheltuielile neeligibile aferente proiectelor de investiţii. Legea finanţelor publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. […]

Citeste mai mult

Case de marcat: facilităţi, obligaţii, termene

Case de marcat: facilităţi, obligaţii, termene

21 august 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 8.08.2018, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistenţă şi îndrumare online pentru contribuabili. Tema sesiunii de asistenţă online: „Case de marcat: facilităţi, obligaţii, termene“. Mai jos, prezentăm un set de întrebări formulate de contribuabili şi răspunsurile oferite de reprezentanţii ANAF, cu menţiunea […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

7 august 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 212/2018 din 25 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative. În cele ce urmează vă prezentăm principalele modificări şi completări ale actelor normative: Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial […]

Citeste mai mult

Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

31 iulie 2018 | 2 Comentarii | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost publicat, în data de 26.07.2018, Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat. Potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de […]

Citeste mai mult

Aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici

Aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici

24 iulie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623/18.07.2018 a fost publicat OMFP nr. 2531/11.07.2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Principalele reglementări vizează următoarele: Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică entităţilor […]

Citeste mai mult

Repartizarea trimestrială a profitului, distribuirea opţional trimestrială a dividendelor în cursul exerciţiului financiar

Repartizarea trimestrială a profitului, distribuirea opţional trimestrială a dividendelor în cursul exerciţiului financiar

17 iulie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În continuarea materialului publicat în data de 6.06.2018, prezentăm forma finală a măsurilor adoptate privitor la repartizarea trimestrială a profitului şi, respectiv a distribuirii opţional trimestrială a dividendelor către acţionari sau asociaţi, în cursul exerciţiului financiar. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 595/ 12.07.2018 a fost publicată Legea nr. 165/2018 din 10.07.2018 pentru modificarea şi completarea […]

Citeste mai mult

GHID privind depunerea în anul 2018 a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de  persoanele fizice

GHID privind depunerea în anul 2018 a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

10 iulie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost publicat un Ghid privind depunerea în anul 2018 a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. În cele ce urmează prezentăm, în sinteză, conţinutul acestuia privitor la persoanele fizice cu rezidenţă fiscală în România: 1. PERSOANELE CARE AU OBLIGAŢIA DEPUNERII […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, partea a IV-a

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, partea a IV-a

3 iulie 2018 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În finalul materialului privitor la modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal vom prezenta, în sinteză, principalele modificări şi completări referitoare la „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate“. Totodată, vom prezenta principalele exemple privind aplicarea prevederilor care reglementează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 1. Contribuţia de […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, partea a III-a

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, partea a III-a

26 iunie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În continuarea materialelor publicate în ediţiile din 13 şi respectiv, 20.06.2018, în ediţia de azi, 27.06.2018, vom prezenta, în sinteză, principalele modificări şi completări la Titlul V – „Contribuţii sociale obligatorii“. Totodată, vom prezenta principalele exemple privind aplicarea prevederilor referitoare la contribuţiile sociale obligatorii. Contribuţia de asigurări sociale se datorează de către persoanele fizice care […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, partea a II-a

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, partea a II-a

19 iunie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În continuarea materialului publicat în data de 13.06.2018, în ediţia de astăzi, 20.06.2018, vom prezenta, în sinteză, modificările şi completările cu privire la Titlul IV – „Impozitul pe venit”, Secţiunea a 6-a – „Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală pentru care se aplică reţinerea la sursă“ şi Secţiunea a 7-a – „Opţiunea […]

Citeste mai mult

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

12 iunie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Având în vedere necesitatea corelării prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare aduse Codului fiscal, ca urmare a intrării în vigoare a unor acte normative, s-a impus elaborarea metodologiei de aplicare unitară a noilor prevederi în vederea clarificării modului de aplicare a acestora, precum şi […]

Citeste mai mult

Repartizarea trimestrială a profitului, distribuirea opţional trimestrială a dividendelor în cursul exerciţiului financiar

Repartizarea trimestrială a profitului, distribuirea opţional trimestrială a dividendelor în cursul exerciţiului financiar

Problematica repartizării profitului şi a distribuirii de dividende este încă restrictivă şi într-un anume fel neclară în ceea ce priveşte definiţia juridică a dividendului, în condiţiile în care Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare nu oferă un text clar şi neechivoc. Cu toate acestea, prin introducerea naturii dividendului în categoria fructelor […]

Citeste mai mult

Parteneriatul public – privat

Parteneriatul public – privat

În Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public – privat. Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor aparţine patrimoniului partenerului public şi/sau operarea unui […]

Citeste mai mult

stiri si ziare