Mesagerul financiar-fiscal

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale

În funcție de criteriile de mărime, entitățile prevăzute de Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministerului finanțelor publice nr.1802/2014 , cu modificările și completările ulterioare, se grupează în trei categorii, astfel: microentități ; entități mici ; entități mijlocii și mari .

Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 1. a) totalul activelor: 350 000 EUR;
 2. b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria

microentităților şi care nu depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;

 1. b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 2. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Entitățile mijlocii şi mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depăşesc limitele a cel puțin

două dintre următoarele trei criterii:

 1. a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 2. b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Pentru exercițiile financiare anuale, entitățile întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează, potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie.

Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situațiile financiare anuale prevăzute în  Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

 

Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 1. a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru entitățile precizate mai sus se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. Totodată, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.

Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile menționate mai sus pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie.

Prevederile de mai sus referitoare la situațiile financiare anuale se aplică și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura