Mesagerul financiar-fiscal

„Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”

Având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5 şi alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 743.153 din data de 19.01.2022,

în temeiul prevederilor art. XXVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

În Monitorul Oficial nr. 131/09.02.2022 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 98/2022 din 31 ianuarie 2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințecu cota redusă de TVA de 5%.

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări conținute în Procedură:

 1.   În temeiul dispoziţiilor art. XXVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, coroborate cu prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5 şi alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, se organizează Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%; denumit în continuare registru.
 2. Registrul este organizat în format electronic şi este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor.
 3. Ghidul privind accesul notarilor publici la registru şi modalitatea de utilizare a acestuia sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, şi sunt puse la dispoziţia notarilor publici, prin intermediul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
 4. 4. Pe baza registrului se verifică îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţionarea cu cota redusă de TVA de 5% a unei singure locuinţe a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 5 din Codul fiscal.
 5. Registrul se completează de notarii publici, la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate, pentru locuinţele care se livrează cu cota redusă de TVA de 5%, atât cele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice, prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, cât şi cele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice, prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 5 din Codul fiscal.
 6. Registrul se consultă de notarii publici, înainte de autentificarea actelor juridiceîntre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia de locuinţe a căror valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%.
 7. Registrul se utilizează în situaţia în care transmiţătorul dreptului de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în scopuri de TVA în România, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum şi în cazul în care codul de înregistrare în scopuri de TVA al acestuia a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) şi h) din Codul fiscal.
 8. Registrul cuprinde următoarele informaţii:
 9. datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoanefizice;
 10. datele de identificare ale transmiţătorului/transmiţătorilor dreptului deproprietate;
 11. adresa completă a locuinţei achiziţionate cu cota redusă de TVA de 5%, încondiţiile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 sau 5 din Codul fiscal, după caz;
 12. valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operaţiunea economică prin care setransferă dreptul de proprietate asupra locuinţei, inclusiv asupra terenului pe care este construită;
 13. numărul şi data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între viicare are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
 14. datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
 15. data şi numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generateautomat de aplicaţia informatică.
 16. Notarii publici sunt responsabili pentru înscrierea corectă și completă a informațiilor în registru.

 

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura