Politica si administratie

Pasajul pietonal subteran din Sântandrei (DN7), în linie dreaptă!

O nouă investiție în orașul Simeria! Este vorba de construirea unui pasaj pietonal subteran în zona Sântandrei. Se vrea evitarea accidentelor rutiere, dar nu numai.

Condiții mai bune de circulație
„Am semnat certificatul de urba­nism pentru elaborarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic pentru autorizarea lucrărilor de construire pentru realizare obiectivului de in­ves­tiții ((Amenajare pasaj pietonal sub­te­ran din DN7 în localitatea Sântandrei)). Această investiție va fi realizată pentru reducerea riscului de accidente pe DN7 (zona actuală a trecerii de pie­toni), fiind necesară luarea unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de si­gu­ran­ță a traficului pietonal și rutier și opri­rea numărului de accidente. De ase­menea, avem nevoie de îmbună­tă­țirea confortului în timpul călătoriei gestionând în același timp reducerea emisiilor de poluanți și impactului ne­gativ asupra mediului.
Implementarea aces­tui proiect va conduce la iden­ti­ficarea celor mai bune soluții teh­nice necesare în ve­de­rea creșterii gra­dului de sigu­ran­ță ru­tieră și implicit opri­rea definitivă a nu­mă­rului accidentelor rutiere ce va co­res­punde obiectivului impus de Uniu­nea Euro­peană de scădere a numă­ru­lui acci­den­telor rutiere”, spune Iulius Bedea (medalion), primarul orașului Simeria.

Nu afectează imobilele
Proiectul propus are în ve­dere cons­truirea unui pasaj subteran pentru pietoni în lo­calitatea Sântandrei, la in­ter­secția dintre DN7 și DJ700. Acest proiect este conceput pentru sub­tra­ver­sarea DN7 în zona kilometrului 383+830, astfel încât să nu afecteze imobilele existente pe amplasament și asigurând o continuitate autovehi­cu­le­lor pe parcursul derulării lucrărilor de in­vestiții, neîntrerupând circulația ru­tieră.
De asemenea, pentru a spori efi­cien­ța acestui pasaj subteran, se vor re­a­liza trotuare și piste pentru bici­clete.
„Lucrările pentru realizarea sensului giratoriu din Simeria de la DN7, cât și modernizarea totală a străzii 1 De­cem­brie, inclusiv trotuare, zone verzi, lucrări peisagistice, dacă totul va fi în regulă, în mod normal, până la finele acestei luni ar trebui să dăm drumul la lucrări. Achiziția publică a fost fina­li­zată, urmează să actualizăm doar de­vi­zul general al investiției”, a adăugat edilul șef al Simeriei. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura