ActualitateComunitateFlash

Anul în care se face istorie: Apa și canalizarea devin realitate la Luncoiu de Jos

Magdalena Șerban

Asfaltul e important, școlile și că­minele culturale, la fel, dar o re­țea de apă este vitală. La Luncoiu de Jos, visul administrativ are materializare prin Programul Na­țio­nal de Investiții Anghel Saligny, axă prin care s-au câș­ti­gat fon­durile necesare pentru a se in­troduce apa și canalizarea, mai exact 8,6 milioane de euro. Zilele trecute, primarul Călin Dud (foto, împreună cu ministrul Dezvol­tării) a fost la București, la minis­ter, pentru a vedea dacă se impun ceva clarificări, astfel încât să se treacă la parafarea contractului, cât mai repede.

Egalitate, pentru fiecare utilitate
„Sunt vizate acele sate (Luncoiu de Sus, Podele și Dudești) care nu au fost cuprinse în demersul de­ru­lat de Apa Prod, mai exact în Master Planul județului. Luncoiu de Jos și Stejărel erau incluse, așa că noi am vrut să găsim neapărat o soluție pentru celelalte. Oamenii trebuie să dispună de condiții egale, nu unii să se chinuie. Fiind un proiect integrat, pe lângă apă va fi intro­dusă și canalizarea. În total, sunt 43 de milioane de lei, însumând una dintre foarte puținele finanțări de o asemenea valoare, câștigate la nivel de județ. Noi avem o problemă stringentă, legată de alimentarea cu apă. În perioadele de secetă, oamenii rămân fără apă din pricină că fântânile seacă. Îi sprijinim cum se poate, în sensul că le ducem apă la gospodării, cu cisterna de la primărie. Schim­bă­rile care s-au produs la nivel de pânză freatică, dar și cele mete-orologice, au adus mai mult rău decât puteam anticipa acum un deceniu, de exemplu. Așa că dezi­de­ratul e unul comun. Urmează sem­narea contractului de finan­țare, verificându-se deja stadiul do­cumentelor. În maximum 2 săp­tămâni vom semna. Apoi, trecem la procedura de licitație, vom res­pectă toate termenele și pre­ve­derile legale și ne apucăm de trea­bă. Avem avizul de la Ape, mai ră­mânând să ne fie eliberat și cel de la Mediu. Este în curs, etapa II. Am mers personal la minister, ca să stau liniștit că nu e nevoie de alte clarificări, deci că totul e în ordine, neexistând probleme. Drumurile se mai strică, trebuie refăcute la ceva timp, dar o rețea de apă și una de canalizare rămân folosi­toare și pentru nepoții noștri”, a trans­mis Călin Dud.

Un tren prins bine
Reamintim că Guvernul României a aprobat alocarea sumei totale de peste 1 miliard de lei (223,3 mili­oane euro) pentru dezvoltarea ju­de­țului Hunedoara, prin finanțarea demersurilor depuse în ca­drul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. La nivel de comune, Luncoiu de Jos a dat lo­vi­tura. Pe plan național, sunt alocate 65,5 mi­li­arde de lei pentru extinderea și mo­der­nizarea rețelelor de drumuri, poduri, apă, ca­nalizare și gaz. Este un demers multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis­tra­ției, și are ca obiectiv general creșterea coe­ziunii teritoriale prin echi­pa­rea unităților ad­ministrativ-teritoriale cu do­tări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura