Comunitate

Rețeaua de canalizare, vis împlinit pentru locuitorii din Peștișu Mare

Magdalena Șerban

Canalizarea reprezintă o miză majoră atât pentru sănătatea publică, cât şi pentru dezvoltarea durabilă. Însă, din pă­cate, nu toți hunedorenii se pot bu­cura de această utilitate de o im­portanță majoră. În acest context, APA PROD DEVA continuă investițiile în infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare din aria sa de operare, un exemplu fiind extinderea rețelei de ca­nalizare cu circa 5,6 kilometri, în satul Peștișu Mare. Proiectul are la bază fondurile proprii ale operatorului și ajunge la suma de 6.386.059 de lei.

Mult așteptată
Potrivit reprezentanților APA PROD DEVA, din cele 7 contracte care fac parte din proiect, au fost finalizate 6. Mai exact, au fost realizate două stații de pompare și 347 de racorduri. Totodată, a fost implementat și un sistem de con­trol, de supraveghere și achiziție de date (SCADA) pentru supravegherea și ope­rarea automată a sistemului de ca­na­lizare. Urmează să se facă încă 43 de ra­cor­duri, astfel încât localitatea va be­neficia de acoperire integrală. Cel de-al 7-lea contract a primit ordin de începere a lucrărilor în 9 aprilie 2024, iar termenul de finalizare a acestora este 14 iunie 2024. Deci veștile sunt optimiste. „În Peștișu Mare, sat aparținător de mu­ni­cipiul Hunedoara, au existat zone ce nu erau acoperite de rețeaua de canalizare. Extinderea rețelei în acele zone s-a făcut prin realizarea de cămine de vizitare, și ra­corduri la locuințele riverane. În zonele în care configurația terenului nu permite curgerea gravitațională a apei uzate a fost necesară realizarea a două stații de pompare a apelor uzate menajere co­lec­tate, pentru ca întreaga comunitate să aibă acces la servicii moderne și de calitate”, a transmis Dorin Gligor (foto), di­rec­torul general al Apa Prod S.A Deva. De asemenea, acesta a mai subliniat fap­tul că investiția s-a executat în con­di­ții dificile, implicând lucrări complexe de subtraversare pe o lungime de 150 metri, atât pe sub calea ferată, cât și pe sub râul Cerna. Nivelul pânzei de apă freatică foarte ridicat, zonele cu um­plu­tură masivă din halda de zgură și zonele cu structură stân­coa­să, dar și străzile în­guste pe care a fost necesară săparea tran­șeelor pentru montarea con­duc­­telor la adân­cimi mari, toate au con­dus la o durată mare a execuției.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura