Actualitate

Festivitate de deschidere a anului universitar 2023-2024, la extensia din Deva a Universității din Petroșani

Magdalena Șerban

Învățământul superior este esențial în dezvoltarea comunității, din toate punctele de vedere. Orașele care reu­șesc să atragă universități de pres­tigiu, care să dezvolte centre de în­scrieri și extensii, au doar de câștigat. Un astfel de exemplu este Deva, care a găzduit recent, la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil“, festivitatea de des­chi­dere a noului an universitar pentru studenții care au optat să urmeze cursurile Universității din Petroșani, însă la extensia din municipiul reșe­dință de județ. La eveniment a fost prezent prof. univ. dr. ing. Radu Sorin, rectorul UPET, alături de cadre di­dac­tice universitare.

Administrație publică sau Ingineria și Managementul Afacerilor
„Am considerat că este deosebit de important sau cel puțin la fel de important să asigurăm o deschidere festivă a anului universitar 2023-2024 și la extensia din Deva a universității noastre, așa cum am făcut la Petroșani, în 2 octombrie a.c. și așa cum facem și la extensia din Horezu. Indiferent că sunt la Petroșani, la Deva sau la Horezu, cu toții sunt studenții noștri. Este un semn de respect și apreciere pe care îl oferim”, a punctat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin (foto), rectorul Univer­sităţii din Petroşani. În salutul său festiv, a făcut o scurtă pre­zen­tare a instituției de în­vă­țământ superior din Valea Jiului, care împli­neș­te 75 de ani de existență, iar progresul realizat în timp se cuan­ti­fică la ora actuală prin parteneriatele dobândite la nivel intern și internațional, proiectele în care este parte activă, dar și cele 3 facultăți (Fa­cul­tatea de Mine, Facultatea de In­ginerie Mecanică și Electrică și Facul­tatea de Științe), 22 de specializări de licență, 21 de master și patru domenii de doctorat. „Am căutat ca prin tot ceea ce facem să sprijinim studenții noș­tri, creându-le condiții bune de în­vă­țare, de masă, de cazare, etc (…) Suntem recunoscuți nu doar la nivel național, ci și european. Putem crea, alături de alte universități, pro­gra­me comune, de care să se folosească toți studenții. Sunteți tot la fel de stu­denți ca și cei din Petroșani și puteți be­neficia de burse Erasmus+, însemnând de la 2,5 săp­tă­mâni de practică în uni­versități de re­nume din Europa și chiar studiu între 6 luni și un an în aceste uni­versități cu care avem parteneriate (sunt peste 50 de universități euro­pe­ne). De ase­me­nea, am atras o serie de fonduri pentru dezvoltarea universității (dotare și mo­der­nizare). Pe viitor, în­cer­căm să creș­tem dotarea și la extensii. Deocamdată, aici există strictul ne­ce­sar și sunt spe­cializări care nu necesită foarte multe laboratoare. Gândim să lărgim această extensie, în urma ob­ser­vării faptului că vin din ce în ce mai mulți studenți care poate chiar lucrează di­mineața, dar doresc să studieze și sunt din Deva, Orăștie, Hunedoara, Brad, Călan, etc. În viitor vrem să oferim o for­mare com­pletă: licență și masterat. (…) Vă doresc să aveți curaj și inițiativă și să ne sesizați ori de câte ori considerați că ceva nu merge bine. Suntem deschiși la tot ceea ce înseamnă nou. Succes atât celor care sunteți în primul an de studiu cât și celor care mergeți mai departe”, a trans­mis rectorul Universităţii din Petroşani, ce a fost evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Cali­tăţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi a obţinut cea mai înaltă certificare, respectiv calificativul de instituţie de învăţământ superior cu „grad de în­credere ridicat”. Totodată, trebuie sub­liniat că legat de deschiderea in­ter­na­țională amintită de rector și de fa­ci­litățile pe care le au studenții, grăitor e faptul că Montanuniversität Leoben (Austria), Universitatea Minieră și Teh­no­logie din Freiberg (Germania), Uni­ver­sitatea din Petroșani (România), Univer­sitatea din León (Spania), Univer­si­tatea Tehnică din Creta (Grecia), Uni­ver­sit­atea de Tehnologie Silezia (Polonia) și Mittweida University of Applied Science (Germania) și-au unit forțele pentru a crea o Universitate Europeană puter­nică și unică în domeniul consumului și pro­­ducției responsabile (RCP): EURECA-PRO. Acestora li s-au alăturat alte două universități, una din Franța și alta din Belgia. Proiectul EURECA-PRO 1, de altfel unul strategic, a debutat în no­iembrie 2020 și se va finaliza în noiembrie 2023, finanțarea provenind de la Comisia Europeană (80 la sută) și Ministerul Educației (20 la sută), ceea ce în­seamnă 832.000 de euro pentru universitatea hunedoreană. Însă se continuă cu EURECA-PRO 2.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura