Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

S-a pus de un puci într-o organizație de par­tid din regiunea cu lăm­pașe. Vorbesc tot mai des cârcotașii că șeful de-o viață al unei organizații dintr-o urbe cu lămpașe este pe ducă, doar că el încă nu știe acest lucru. În bă­nuiește, mai ales că tot mai des camarazi de-ai săi îl critică pe unde apucă, ba chiar și în gura mare. Culmea, dacă ne luăm după zvo­nari, omului nu i se prea poate imputa mare lu­cru cu privire la activi­tate, că ani în șir a avut același număr mare de simpatizanți. Este ade­vă­rat că nici nu s-a dat peste cap să aibă mai mulți, dar era și impo­sibil să obțină rezulta­tele care i se cer de că­tre colegii săi de forma­țiune. Bârfitorii spun că în locul său s-ar urmări numirea unui membru exilat, acesta având și misiunea de a fi vioara întâi la alegeri. În reali­ta­te, tot zvonarii ne mai spus, că la cârma for­ma­țiunii, din umbră, ar fi o coniță care de multă vre­­me își dorește poziția.

 

Zarvă mare printr-o urbe din județ, după publicarea unui sondaj cu privire la opțiunile electoratului. Studiul făcut ”pe bune”, după cum spun cârcotașii arată că șeful de urbe nu are vreo grijă că nu va obține un nou man­dat, dar acest lucru era previzibil. Surpriza este că o formațiune tânără, care spera să adune mulți simpatizanți, nu creș­te deloc în pre­ferin­țe. Liderii locali au stat și au rumegat re­zul­tatele, iar unii mai is­teți dintre ei au și des­co­perit unde e greșea­la. Bârfitorii spun că și-au dat seama că au fost atrași într-o cursă de către colegii de politică de la o formațiune care a dominat zona în pre­fe­rințe. Aceștia i-au lă­sat să creadă că în se­cret sunt aliați și la final vor avea toți de câș­tigat. În realitate, mulți mai versați în politică, băieții lucrau împotriva lor.