Transferurile de sume din contul profesioniştilor în contul persoanelor fizice

În Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 344/2018 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
Modificările şi completările aduse Legii nr. 70/2015, precizată mai sus, vizează următoarele:
1. La articolul 11, după alineatul (3) s-a introdus un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul operaţiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanţă, persoanele prevăzute la art. 1 alin (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiţia existenţei documentelor justificative legale în evidenţa plătitorilor.”
2. La articolul 12, alineatul (2) s-a modificat şi are următorul cuprins:
„(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 şi art. 11 alin. (1)-(4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.”
Dispoziţiile privitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pentru nerespectarea prevederiilor art. 11 alin. (3) şi (4) din Lege au intrat în vigoare la 30 de zile de la data publicării Legii nr. 344/2018 în Monitorul Oficial al României.
În cele ce urmează, pentru o informare completă, va prezentăm şi conţinutul prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 11 alin. (3) din Lege :
Art. 1 alin. (1) „Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.”
Art. 11 alin.(3) „Persoanele prevăzute la art. 1 alin (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.”
Astfel, legislaţia aplicabilă în vigoare acordă profesioniştilor (precizaţi la art. 1 alin. (1) din Lege) posibilitatea de a transfera sume din contul propriu în contul persoanelor fizice în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori sau, după caz, funcţie de modalitatea de plată, cu condiţia existenţei documentelor justificative legale în evidenţa plătitorilor.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.