Stagiu de pregătire şi evaluare la gimnastică fete

Federaţia Română de Gimnastică anunţă începerea unui stagiu de pregătire şi eva­luare pentru 43 de gimnaste, cu vârste cu­prinse între 11 şi 15 ani, ce va avea ca obiec­tiv măsurarea potenţialului tehnic, fizic şi psihologic, pentru a stabili care sunt pers­pectivele de performanţă în ciclul olimpic următor.
Acţiunea va avea loc în perioada 1-15 octombrie, în incinta Complexului Sportiv Dinamo, mobilizat exemplar pentru a susţine federaţia în realizarea acestui eveniment.
Evaluarea va fi determinată de către Comitetul Tehnic, antrenorii federali Angela Ca­coveanu şi Corina Moroşan, sub su­pra­vegherea Marianei Bitang şi a lui Octavian Bellu, în calitate de membri ai Consiliului Con­sultativ al FRG şi coordonatori ai progra­mului Ţară, ţară, vrem campioane!
Totodată, reprezentanţi ai Institutului Na­ţio­nal de Cercetare pentru Sport vor fi, de ase­menea, prezenţi pentru a efectua pro­prii­le măsurători, acest lucru marcând o contri­buţie deosebită pentru o analiză cât mai riguroasă a sportivelor.
Având în vedere situaţia epidemiologică, generată de virusul Covid-19, accesul reprezentanţilor media şi al spectatorilor nu va fi permis.
În acest context ,Comitetul Executiv al Fe­deraţiei Române de Gimnastică s-a întrunit , pentru o nouă şedinţă la care au fost efec­tuate câteva schimbări la nivelul structurilor interne, din care amintim următoarele: arbi­tra internaţională Anca Grigoraş Mihăilescu a acceptat provocarea unei schimbări şi va fi de acum înainte Directorul de Relaţii Inter­naţionale al Federaţiei Române de Gim­nas­tică. Experienţa la nivel înalt şi în forurile in­ter­naţionale ale gimnasticii o recomandă ca fiind persoana potrivită pentru a asigura, gestiona şi dezvolta contactul FRG cu cele­lalte federaţii naţionale, continentale şi in­ternaţionale.
Antrenor federal pe partea de gimnastică artistică feminină rămâne Angela Caco­vea­nu, care va fi şi preşedintele Comisiei Teh­nice la feminin. Alături de Angela Cacoveanu, antrenor federal va fi şi Corina Moroşan.
Gabriel Popescu şi-a anunţat demisia din funcţia de antrenor federal la gimnastică ar­tistică masculină, dar a acceptat să rămână în continuare Preşedinte de Onoare în Co­mi­sia Tehnică GAM.Funcţia de antrenor federal GAM va fi preluată de Viorel Lătăreţu. Iar Adria­na Hope este noul Organizator de Com­petiţii, având o vechime de peste 35 de ani pe acest post.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare