Comunitate

Oncologia spitalului din Hunedoara, secția unde Dumnezeu veghează

Magdalena Șerban

Nimeni nu își dorește să ajungă într-o secție de Oncologie, dar pentru cei care se luptă cu acest obstacol al vieții numit boală, medicul oncolog Alina Silvia Florea și conducerea Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara și-au unit eforturile pentru a le creea condiții moderne de tra­tament și internare, astfel încât să se simtă confortabil atunci când vin să-și aline suferințele, de cele mai multe ori suportate cu eroism.

Când doctorul e un înger
Cele mai recente dotări ale secției Oncologie de la Hunedoara înseamnă 20 de scaune tip fotolii, distribuite in 4 încăperi, pentru pacienții spitalizați sub formă de internare de zi, care urmează tra­tamente cu chimioterapie, imuno­te­rapie sau altele din spectrul oncologic. Însă dincolo de orice investiție ma­te­rială, icoana care se roagă în foarte multe încăperi este ceea ce te de­ter­mină să spui stop oricărui gând pe­simist. Intrarea este precum recepția unui hotel, iar modernizările nu se vor opri aici. De la un viitor colț de lectură, cu cărți și reviste, nou tapet care să înveselească pereții și multe alte bucurii pentru ochi și minte, toate sunt pe lista scurtă de priorități a doctoriței Florea, cea care nu doar că este un pro­fesionist cu suflet nobil, ci și o bună coor­do­natoare. „Reabilitarea a început în ia­nuarie 2023, fiind creată a doua par­te a secției, mai exact spații noi, adică 4 saloane pentru spitalizarea de zi, birouri, arhivă, magazie și recepție. Dacă secția avea 25 de paturi de spitalizări continue, acum au mai fost create încă 20 de lo­curi pe care noi le numim fotolii, deoa­rece pacienții vin prin internare de zi, adică dimineața, fac tratamentul și plea­că. E vorba de tot ceea ce înseamnă tra­tament on­co­logic (imunoterapie, chi­mio­terapie, tratament molecular țintit, etc), adică ceea ce se administrează pa­ren­teral intravenos, necesitând o anu­mită pre­gă­tire înainte și după adminis­trare. Până să fie achiziționate aceste fotolii și să fie extinsă, aproape dublată, sec­ția, foloseam pentru spitalizările de zi un salon destinat internărilor con­tinue. Dar la acea vreme, adresabilitatea nu era ca cea actuală, ea crescând con­si­derabil. Avem pacienți și din alte ju­dețe, nu doar din Hunedoara. Amintesc Sibiu, Caraș-Severin, de exemplu. În fapt, sunt două categorii de pacienți: cei într-un stadiu avansat, iar posibilitatea tratamentului este mai rezervată, res­pectiv pacienții care se diag­nos­ti­chează într-un stadiu incipient, curabil. Practic, de aici vine nevoia separării acestor două tipuri de categorii. Cei cu boală avan­sată, metastatică sau pentru care pronosticul e extrem de rezervat, pur și simplu prin faptul că boala în sine e extrem de avansată la momentul diag­nos­ticului, au o stare clinică alte­rată, neputându-se deplasa singuri, de cele mai multe ori. Ne referim la o parte a oncologiei care poate e mai evidentă decât restul. Dar, undeva la 70% sunt pacienții care sunt diagnosticați într-un stadiu în care boala poate fi tratabilă. Aici intervine necesitatea spitalizării de zi. Vin pe picioare, nici nu ai spune că sunt pacienți care urmează tratamente oncologice”, a precizat dr. Alina Silvia Florea (foto), medic specialist oncologie me­dicală și coordonatorul secției On­co­lo­gie a Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara.

Nu tratamentul e de temut, ci boala
Mesajul specialistei, adresat celor cu care vine în contact, este unul realist și în mod cert oglindește experiențele care au determinat înțelepciunea în­dem­nului medical. „Tratamentul are scopul de a controla și vindeca boala. Fie există tratamente de 3 zile, nece­sitând internare continuă, fie starea clinică a unor pacienți nu ne permite externarea lor, fiind afectați de boală, nu atât de mult de tratament. Asta face diferența. Unii sunt într-o stare bună, putând să-și continuie viața, între tratamente. Scopul nostru e controlul bolii. Versus cei cu o stare deloc foarte bună, fiind la limită între oncologie și îngrijirile paleative. Dar scopul îl avem pentru toți. Se insistă mult pe calitatea vieții și chiar cred că este decisivă. Factorul psihic e esențial. Totul por­nește de acolo. Boala niciodată nu e cauza, ci consecința la ceva”, a mai accentuat aceasta.

Ce se întâmplă când cazul e urgent și complex?
Din păcate, gravitatea unor cazuri nu lasă prea mult timp de reacție, așa că tic-tac-ul secundei este foarte prețios. ,,Avem protocol de colaborare cu Cli­nicile Amethyst Cluj și Alba, pe partea de radioterapie. Ju­dețul nostru nu aco­peră acest tra­ta­ment, neexis­tând ase­me­nea clinici, la noi. Săp­tămânal, ne întrunim cu ei online, în cadrul unei comisii disciplinare în care se prezintă cazul și la final, rezoluția pentru pacient. Și medicii noștri din spital pot participa. Comisia re­u­neș­te mai multe spe­cialități. (…) Dacă fa­cem refe­ri­re la ca­zurile care tre­­buie tri­mise în alte cen­tre, sunt cele ce țin de neuro­­chi­rurgie (tumorile cere­brale, în mod particular). Nu neapărat la prima înfă­țișare, aceasta însemnând diag­nos­t­icare, dar sunt situații precum me­tastazele osoase pe coloană care au nevoie urgentă de intervenție neuro­chirurgicală. Trimitem către Timișoara sau Cluj, depin­zând și de preferința pacien­tului”, a afirmat me­dicul Alina Silvia Florea.

Un om, înainte de toate
„O felicit din toată inima pe doamna doctor Alina Silvia Florea, medicul șef al secției Oncologie, care a reinventat această specialitate în spitalul nostru, din prima clipă în care a venit. Re­zul­ta­tul actual înseamnă concepția, munca și im­plicarea dumneaei, 100 la sută. Sunt mândru, ca manager, pentru că am adus un astfel de om și medic în spitalul hu­ne­do­rean”, a trans­mis Radu Budae (foto), cel care con­duce de 8 ani Spi­ta­­lul Mu­nicipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hune­doara.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura