ComunitatePolitica si administratie

Rapoltu Mare, pe lista câștigătoare a programului investițional „Anghel Saligny”

Magdalena Șerban

Deși bătălia a fost una foarte aprigă la nivel național pentru fondurile puse la dispoziție prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, mulți primari rămânând de căruță, ad­ministrația publică din Rapoltu Mare a câștigat o finanțare substanțială ce va fi concretizată prin modernizarea drumurilor de interes local.

Condiții optime
Bani frumoși a obținut administrația din Rapoltu Mare, care prin demersul investițional gestionat de Ministerul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice, va primi finanțare în cuantum de 9.800.000 de lei pentru moderni­zare și reabilitare drumuri. Bineînțeles, asta implică și un efort bugetar local, însă nici nu se poate compara cu situa­ția în care conducerea comunei ar fi trebuit să facă totul cu forțe proprii. Cam imposibil, luând în considerare visteria nu prea bogată. „E vorba de drumurile comunale care necesită reabilitare, ca urmare a lucrărilor efec­tuate la rețelele de apă, canalizare și a racordurilor și branșamentelor făcute până la limita de proprietate. Prin această finanțare, dorim să asigurăm condiții foarte bune pentru trafic. Valoarea totală a investiției (deci cotă TVA inclusă) este de 11.768.581 de lei, din care finanțarea primită prin axa gu­ver­namentală accesată e de 9.800.000 de lei. Diferența va fi susținută din bu­getul local. Sunt prevăzute de la covor asfaltic și până la rigole de scurgere, podețe plus toate elementele tehnice necesare, conform studiului de fe­za­bilitate întocmit și situației din teren. Studiul de fezabilitate este făcut de anul trecut, iar indicatorii tehnico-eco­nomici au fost aprobați. În momentul de față, avem modernizate circa 94-95 la sută din drumurile comunale și străzile interioare. Prin urmare, după implementarea acestui proiect câș­tigat prin Anghel Saligny, comuna noastră va fi reabilitată în totalitate. Mă refer strict la partea de drumuri”, a precizat Octavian Gheorghe Roman (foto), primarul din Rapoltu Mare. De amintit că axa guvernamentală „Anghel Saligny” a fost asociată cu continuarea vechiului Program Națio­nal de Dezvoltare Locală, programele de finanțare PNDL 1 și 2 fiind imple­mentate pe parcursul ultimului de­ceniu. Acum, sumele alocate pentru localitățile hunedorene vor duce la rea­lizarea a 157 de obiective și reprezintă cea mai mare finanțare dată de exe­cutiv, județului nostru. Ceea ce e de remarcat în mod special e că prin această filieră guvernamentală, 10 miliarde de euro sunt gata să plece în mediul rural. Potrivit cifrelor alocate de către MDLPA, 30 de miliarde de lei sunt prevăzute pentru proiectele de drumuri şi poduri, iar 22,5 de miliarde lei pentru cele de apă şi canalizare. Media alocării e de 1,25 miliarde de lei pe judeţ. Bugetul total al Programului ce va fi implementat în perioada 2021-2028 este de 65,5 miliarde de lei. În ce privește lucrările, ele implică racor­ darea la sistemele de apă și canalizare, iar zeci de kilometri de drumuri vor fi asfaltate pentru prima dată.