Prorogarea termenului prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 7.03.2019, Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea articolului II al Legii nr. 145/ 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Motivul emiterii actului normativ este conţinut în Nota de fundamentare, astfel:
– luând în considerare caracterul de noutate al procedurii de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual“ şi prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii“ şi numărul mare de contribuabili care accesează portalul ANAF, în scopul evitării blocării sistemului electronic şi implicit imposibilitatea de depunere a declaraţiilor în termenul legal;
– având în vedere riscul neconformării contribuabililor persoane fizice care au obligaţia să completeze şi să depună, până la data de 15 martie 2019 inclusiv formularul 230 şi respectiv, declaraţia unică, având în vedere timpul foarte scurt de la data la care formularele au devenit accesibile şi data până la care acestea pot fi depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
– în scopul evitării aplicării de sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată şi în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credinţă;
– pentru a acorda entităţilor nonprofit şi unităţilor de cult, beneficiare, posibilitatea de a colecta, centraliza şi depune formularele 230, în timp util şi exprimarea opţiunii de către contribuabili în ceea ce priveşte destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor”;
– se impune prorogarea termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale.
Prin proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului se propune, pentru anul 2019, prorogarea termenului de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, până la data de 31 iulie 2019, inclusiv.
Totodată, se propune şi prorogarea termenului pentru plata impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile reglementate de Codul fiscal, până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
În ceea ce priveşte acordarea bonificaţiei pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi plata integrală a obligaţiilor fiscale, se propune prorogarea termenului de 15 martie 2019 inclusiv până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
De asemenea, în anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut în Codul fiscal, până la care organul fiscal central transmite, în sistem informatic, unităţilor Trezoreriei Statului fişierul care cuprinde valoarea bonificaţiei acordate reprezentând contribuţia de asigurări sociale, se propune să fie prorogat până la data de 15 august 2019 inclusiv.
Măsurile propuse privind prorogarea unor termene sunt favorabile contribuabililor persoane fizice, deoarece amână termenul până la care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice şi formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“, evitând riscul neconformării, şi asigurând, în acelaşi timp, o perioadă mai mare pentru îndeplinirea obligaţiilor, protejându-se astfel buna-credinţă a contribuabililor.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.