Politica si administratie

O nouă categorie de pensii speciale, fără contribuție la CASS

O nouă inițiativă legislativă ar pu­tea da șansa unei categorii în­semnate de români să beneficieze de pen­sie, chiar dacă nu au cotizat la fondul de asigurări sociale. Proiectul legislativ poartă semnă­tura a trei deputați USR din Galați, scrie evz.

Și pentru persoanele invalide
Inițiativa legislativă a fost depusă luni, 8 aprilie 2024, în Camera infe­ri­oară a Parlamentului. Într-un scenariu în care propunerea ar fi votată, per­soa­nele cu dizabilități ar putea primi la rân­dul lor pensii, indiferent dacă au co­tizat sau nu la sistemul de asigurări so­ciale. Trebuie precizat că în pro­iectul legislativ depus de politicienii USR, doar persoanele care prezintă in­va­li­di­tăți asociate cu incapacitatea irever­sibilă de muncă pot benefica de ve­nituri bănești sub formă de pensie, și numai în cazul în care propunerea va fi publicată în Monitorul Oficial.

Se acordă indiferent de gradul de cotizare
Esența textului de lege: La articolul 61, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins: <(5) Prin excepție de la prevederile alin.(1) au dreptul la pensie de invaliditate indiferent dacă au co­ti­zat în sistemul public de pensii, per­soa­nele adulte încadrate în grad de han­dicap grav, care nu pot fi angajate pe piața muncii din cauza gravităţii con­­secințelor invalidității,” scrie depu­ta­tul Eugen Terente pe Facebook. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura