Actualitate

Plângere penală împotriva celor care au modernizat telecabina de pe Dealul Cetăţii

Primarul Devei a decis că e mo­mentul să facă plângere penală împotriva celor care au modernizat telecabina de pe Dealul Cetății. Asta, de­oarece ascensorul s-a tot defectat de când a fost pus, din nou, în funcțiune. Ultima situație de acest gen a apă­rut în urmă cu câteva zile, când mai multor turiști li s-a făcut rău, după ce tele­cabina s-a oprit.

Primăria a achitat tot
„Având în vedere situația neplăcută și inacceptabilă în ceea ce privește funcțio­narea telecabinei cu care se face accesul pe Cetatea Deva, sunt de­terminat să în­treprind toate demer­surile legale, pentru tragerea la răs­pun­dere și recuperarea dau­nelor ma­teriale și de imagine, față de execu­tantul investi­ției! Primăria Deva, în urma unei licitații publice, a atribuit contractul care viza proiec­tarea și exe­cuția în vederea modernizării tele­ca­­binei care facilitează acce­sul în Ceta­tea Devei, iar la data de 7 martie 2024 a fost efec­tuată recepția la terminarea lucrărilor.
Primăria municipiului Deva și-a ono­rat în totalitate obligațiile contractuale față de executantul investiției.
De la data punerii în funcțiune, în repetate rânduri au fost constatate defecțiuni tehnice ori funcționarea necorespunzătoare a echipamentelor, ceea ce a generat oprirea pentru diferite intervale de timp a ascenso­rului.
Astfel, la data de 19.04.2024 i-am notifi­cat pe reprezentații aso­cierii de firme care au executat investiția și în­trucât situația nu s-a re­mediat, în zilele următoa­re vom demara față de aceș­tia acțiunea civilă, urmând a solicita daune ma­teriale corespunză­toare pe­rioadei în care telecabina nu a funcțio­nat și daune morale ge­nerate de afec­tarea ne­ga­tivă a imaginii și re­putației UAT Municipiul Deva.
De asemenea, Primăria Municipiului Deva va for­mula plângere penală îm­potriva societăților impli­cate în proiec­tarea și exe­cuția investiției, solicitând a se verifica modul de achiziție al echi­pamen­telor folosite, prețurile de achi­ziție, valoarea și mo­dul de executare a con­tractelor de consultanță și orice alte aspecte care ar putea să reprezin­te indicii de săvârșirea unor infrac­ți­uni”, a anunțat Florin Oancea, primarul municipiului Deva. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura