FlashPolitica si administratie

Facturile uriașe la gaz și curent lovesc Spitalul din Deva

Încep problemele pentru spitale, din cauza facturilor la curentul electric și gazul metan. Toată lumea se așteaptă la sume exorbitante, iar viitorul nu sună prea bine.

Cer despăgubiri de 200.000 de euro
Astfel, la Spitalul Județean de Ur­gență Deva de la în­ceputul acestui an și până în primăvara care a tre­cut, fac­turile la ener­gia electrică și gazul me­tan au crescut cu 40 la sută.
„Ne așteptăm la o nouă creștere, de 40-50 la sută la facturile la uti­lități. La medicamente au cres­cut prețurile cu 30 la sută, iar la alimente, cu 15 la sută. În plus, fur­nizorii au schimbat perioada de plată, de la 30 de zile, timp în care trebuia plă­tită factura, la 15 zile. În prezent suntem la zi cu plățile. Pe timp de iarnă, factura la gaz metan a fost de 31.000 de lei pe lună, iar la curentul electric de peste 200.000 de lei pe lună”, a declarat Letiția Bădin (medalion), directorul fi­nanciar al Spitalului Județean de Urgență Deva.
Pe de altă parte, pe lângă costurile imense pentru utilități, Spitalul jude­țean este obligat să achite sume fabu­loase pentru procesele pierdute cu pacienții care au dat în judecată uni­tatea medicală pentru că au suferit in­fecții nosoco­miale sau de alt fel, după internare.
„Avem câteva dosare de accest gen, de exem­plu, plătim acum unui pa­cient o sumă de 67.000 de lei, după ce el a câștigat procesul cu spitalul pentru nosocomiale. O altă sumă, de 200.000 de euro, riscăm să plă­tim, dacă un alt pacient va câștiga pro­cedsul pentru in­fecții asociate ac­tu­lui medical”, a adău­gat directorul finan­ciar al unității me­di­cale din Deva. (A.Năstase).