Politica si administratie

Ne merge tot mai bine! Sute de mineri din Valea Jiului vor fi disponibilizați

Un număr de 350 de angajaţi ai Complexului Energetic Hunedoara (CEH), care lucrează la minele din Valea Jiului, vor fi disponibilizaţi colectiv începând cu data 1 octom­brie, ei urmând să beneficieze de sume compensatorii şi venituri de completare.

Direct la pensie
„Cei 350 de angajaţi se află în preaviz, iar acesta se încheie pe 30 se­ptembrie. Este vorba despre oa­meni care şi-au exprimat în scris in­tenţia de a pleca din sistem. Ma­jo­ritatea lucrează la minele de cărbune, iar câţiva la termocentrala de la Paroşeni. Mai mult de jumătate dintre cei care vor fi disponibilizaţi vor ieşi direct la pensie”, a declarat Cristian Roșu, administratorul special al CEH.
Personalul disponibilizat va be­ne­ficia de plăţi compensatorii în valoare de 10.000 de euro, venituri de com­ple­tare şi vechime în muncă pentru patru ani, în cazul minerilor, şi doi ani pentru energeticieni, la fel ca şi co­legii lor care au plecat din cadrul CEH în anii anteriori. Disponibilizările de personal de la minele din Valea Jiului se înscriu în programul de reducere treptată a exploatării cărbunelui, pre­văzut să se încheie la finele anului 2030, urmând ca până la sfârşitul anului 2032 să se deruleze etapele de închidere subterană, ecologizare a suprafeţelor şi redarea lor în circuitul natural. În acest context, administra­to­rul special al CEH a menţionat fap­tul că anul viitor vor fi disponibilizaţi colectiv o sută de angajaţi, în aceleaşi condiţii prevăzute de Ordonanţa 69/2019, a cărei valabilitate a fost pre­lungită până în anul 2032.
CEH este format din minele de căr­bune Lupeni, Livezeni, Lonea şi Vulcan, la care se adaugă Ter­mo­cen­trala Paroşeni. (A.N.)