Actualitate

EURECA-PRO Review Week, eveniment găzduit de Universitatea din Petroșani

Magdalena Șerban

Universitatea din Petroșani organizează de astăzi și până în 12 mai 2023 – EURECA-PRO Review Week. Re­pre­zen­tații celor 9 universități partenere se în­tâlnesc, timp de o săptămână, pentru a analiza realizările consorțiului și pentru a pregăti continuarea acestuia într-o nouă etapă, EURECA-PRO 2.0.

Pe plan internațional
Ceremonia oficială de deschidere va avea loc mâine, 9 mai 2023, la ora 09:30, în Aula Magna și va fi transmisă în direct pe rețelele oficiale de socializare ale consorțiului. „Ca parteneri în acest consorțiu, organizăm întâl­nirea la Petroșani, după ce au mai fost organizate întâlniri în Austria, Polonia și Grecia. Sunt aproximativ 100 de partici­pa­nți de la universități din afară plus cei din universitatea noastră, reunind cadre di­dac­tice și câte 2-3 studenți de la fiecare uni­ver­sitate în parte. Vom dezbate finalizarea pri­mei etape a proiectului – 2023 și con­ti­nuarea acestuia în EURECA PRO 2, înce­pând din toamna acestui an. Vom aborda temele majore care sunt pe lista proiectului și stadiul în care ele s-au realizat, iar pentru par­ticipanții de la universitățile europene va fi un prilej de cunoaștere a universității noas­­tre, a preocupărilor noastre, a Văii Jiului, a județului Hunedoara, implicit a patri­mo­niului istoric și cultural al acestui județ, parte din România”, a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai (foto), rectorul Univer­si­tății din Petroșani. Reamintim că unitatea de învățământ superior se numără printre cele selectate de Comisia Europeană pen­tru a forma un al doilea val de Universități Europene, făcând parte din consorțiului academic EURECA-PRO (alături de Mon­tan­universität Leoben din Austria, Uni­ver­si­tatea Minieră și Tehnologie din Freiberg – Germania, Universitatea din León – Spania, Universitatea Tehnică din Creta – Grecia, Universitatea de tehnologie Silezia – Polonia și Mittweida University of Applied Științele din Germania). Consorțiul are ca scop derularea unor programe de studii co­mune între universitățile partenere, (licență, master și doctorat), atât online, cât și fizic. Proiectul EURECA-PRO 1, de altfel unul strategic, a debutat în noiembrie 2020 și se va finaliza în noiembrie 2023, finan-țarea provenind de la Comisia Europeană (80 la sută) și Ministerul Educației (20 la sută), ceea ce înseamnă 832.000 de euro pentru universitatea din Valea Jiului. Angrenează studenți, doctoranzi și cadre didactice din toate instituțiile de învățământ superior amintite anterior. Printr-un proiect comun, sunt vizate tehnologii de valorificare superioară a substanțelor mi­nerale nonenergetice, va­lo­rificarea re­surselor ener­ge­tice re­ge­nerabile din zonă (hidro, bio, eoliană), pro­mo­varea unor măsuri de echitate interre­gio­nală referitor la re­sur­se, reorientarea com­­petențelor în mi­ne­rit în do­me­niul re­surselor mi­ne­rale non­ener­ge­tice (cuarț, materiale de construcție, sare, cupru).

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura