Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele prin târg că un per­so­naj din zonă s-a su­pă­rat tare rău pe un po­li­ti­cian, adversar dealt­fel, că acesta nu-i mai dă lucrări. Omul nostru a tăcut, nu a făcut nici o declarație acuza­toa­re la adresa celui care-l ajuta să aibă un por­tofoliu de lucrări. Toa­te acestea până acum, când respectivul nu a mai primit nici un pro­iect și s-a bosumflat din acest motiv. Și, a pornit jihadul pe po­li­tician! Nimic nu face bine, dintr-o dată, că trebuie să schimbe tac­tica, și așa mai de­parte. Cert este că zvo­nerii au aflat de ce este nemulțumit per­so­najul de care vorbim și cât este el de ne­sin­cer și de profitor.

 

Pusă să lucreze pen­tru șeful ei, o du­duie dintr-o instituție de stat trebuie să fie a­cum pregătită să dea cu subsemnatul. Zvo­nerii povestesc că o­mul nostru a aranjat, pe unde s-a putut, con­tracte bănoase pen­tru adversarii poli­tici ai șefului. Gurile rele au aflat însă ca lan­țul de iubire s-a rupt și curg recla­ma­țiile. Și, susțin cârco­tașii, cine să fie tras la răspundere? Evident, duduia noastră care a semnat documentele. Șeful ei se face că plouă, iar ea trebuie să răspundă întrebărilor anchetatorilor. Vom afla în curând dacă-l dă în gât pe șef.