Comunitate

Administraţia din Orăştioara de Sus nu a ratat şansa să ajute cetăţenii cu casarea maşinilor uzate

Magdalena Șerban
La nivel național, prin programul Rabla Local din acest an, derulat de Ministerul Mediului – Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și autoritățile publice locale, pot fi casate circa 100.000 de mașini mai vechi de 15 ani, cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară. Conducerea comunei Orăștioara de Sus a aplicat cu succes pentru pragul maximum posibil (raportat la o populație sub 5.000 de locuitori), adică 50 de autovehicule.

S-a semnat acordul
„În cadrul programului Rabla Local, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, solicitarea primăriei de finanțare pentru casarea a 50 de mașini uzate a fost aprobată. Sti­mulentul acordat pentru casare are o valoare de 3.000 lei, din care 2.400 lei înseamnă contribuția AFM și 600 lei contribuția noastră, de la bugetul pro-­
priu. Prin ca­­sarea unor astfel de auto­tu­risme uza­te se do­reș­te îm­bu­nătă­ți­rea calită­ții mediu­lui, dar mai cu seamă spri­jinirea ce­tățenilor. Au acum oca­zia
să renunțe la un bun nefolo­sitor, care ocupă doar spațiu. Unele, deși sunt încă funcționale, implică niște cheltu­ieli prea mari cu reparațiile și piesele de schimb și nu prea mai rentează. Apuci să înlocuiești ceva, dar se strică altceva. Primul pas e cel de înscriere pe www.afm.ro, apoi, nouă ne vor fi transmise listele și ne vom ocupa de continuarea demer­sului. Oamenii însă trebuie să știe că autovehiculul trebuie neapărat să fie înregistrat în evidențele fiscale ale primăriei. La data solicitării acordării stimulentului pentru casare, acesta trebuie să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației. Să aibă normă de poluare Euro 3 sau inferioară și să con­țină componentele esențiale (mo­tor, transmisie, tren de rulare, caro­serie, șasiu, precum și echipamente electronice de ges­tionare a funcțiilor și dispozitive cata­li­zator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație). Proprietarii trebuie să aibă domiciliul sau reședința în raza noastră terito­rială, să nu aibă restanțe la plata ta­xelor, impozitelor, amenzilor și contri­buțiilor către bugetul local și cel de stat, să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului și să nu folosească aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe. Ei se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită sprijinul și să nu achiziționeze un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau infe­rioară în termen de 3 ani de la primirea ajutorului”, a anunțat Vasile Marian Inăşescu (foto), primarul din Orăştioara de Sus. De adăugat că la nivel național, AFM a acceptat pentru Programul Rabla Local solicitări venite de la 495 de unități administrativ-teritoriale pentru 99.596 autove­hicule uzate, suma totală alocată fiind de 239.030.400 lei.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.