A început procesul de cadastrare gratuită la Vața de Jos

Magdalena Șerban

Agenția Națională de Cadastru și Pu­bli­citate Imobiliară (ANCPI) are pe rol înre­gis­trarea sistematică a proprietăților în Sis­temul integrat de cadastru și carte fun­ciară. Lucrările de întabulare sunt gra­tuite pentru cetățeni, iar recent, acest de­mers a debutat și în comuna Vața de Jos.

Trebuie să existe concordanță
„Ne aflăm în prima etapă și este un sprijin major oferit populației, scutind oamenii de multe costuri pe care nu mulți și le permit. De licitația de atribuire și plățile aferente lucrărilor se ocupă Agenția de cadastru, deci la nivel central și centralizat. Trebuie rezolvată partea de intravilan, în primă fază, apoi vom discuta și despre extravilan. Oricum, pentru ca totul să fie cât mai bine gestionat, noi organizăm câte o ședință cu oa­menii, pe sate, înainte de a trece la mă­surătorile propriu-zise. Din păcate, nu toți sunt receptivi, fiind perioada când munca câmpului le cam fură din timpul zilnic. S-a luat startul în Prăvăleni, Ciungani, Basara­basa, Ociu, Ocișor și Prihodiște. Sunt mai multe echipe care lucrează în paralel. Unele sate au fost cooperativizate, iar altele nu. Din cauza cheltuielilor pe care le implică procedura de cadastrare, oamenii nu și-au făcut acte, în cea mai mare pondere. Încă se mai vând proprietăți în baza unor do­cu­mente scrise de mână și în prezența unor martori, iar linia de moștenire este adju­de­cată tacit, din moși-strămoși. Însă situațiile tre­buie actualizate, iar scripticul trebuie confruntat cu fapticul, pentru a se echilibra cu ceea ce se găsește în teren. Preconizez că după ce se va finaliza totul, și prețul de vânzare a proprietăților va crește”, a afir­mat Liviu Ioan Linţă (foto), primarul co­mu­nei Vaţa de Jos. De precizat că proiectul „Creșterea gradului de acoperire și in­clu­ziune a sistemului de înregistrare a pro­prie­tăților în zonele rurale din România” ce se derulează și la Vața, completează obiec­ti­vul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin reali­zarea lucrărilor de înregistrare sis­te­matică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Va­loa­rea totală a investiției este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.