Vizită canonică la Rapolt

Duminică, 14 mai 2023, PS Ioan episcop al Eparhiei Lugoj a BRU a fost în vizită canonică la Rapoltu Mare, oficiind cu un sobor de preoți Sfânta Liturghie.
Preasfinția Sa a apreciat strădaniile părintelui Mircea Costa, ale credincio­șilor, pentru afirmarea deplină a cre­dinței creștine. A subliniat, de ase­me­nea, contribuția BRU Greco-Catolică la afirmarea spiritualității românești în contextul istoric al realizării unității naționale românești.
Maria Comșa