Sistemul de protecție socială se va modifica de la întâi ianuarie 2024

Sistemul de ajutoare sociale va fi modificat de la data de întâi ianuarie 2024 când va fi implementată re­forma privind venitul minim de inclu­ziune.
În cadrul acestei reforme, cele trei be­neficii bazate pe testarea mijloa­ce­lor, respectiv ajutorul social, alocația pen­tru susținerea familiei și ajutorul pen­tru încălzirea locuinței, au fost co­relate pentru a constitui un pachet de sprijin unitar pentru categoriile de­fa­vo­rizate.
În funcție de componența familiei și nivelul venitului net ajustat al acesteia, venitul minim de incluziune poate fi constituit din ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii, ajutor de incluziune, exclusiv sau ajutor pentru familia cu copii, exclusiv.
Venitul minim de incluziune se va acorda la cererea persoanei sau a re­pre­zentantului familiei pe baza de­cla­rației pe propria răspundere și în baza îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, prevăzute de Normele metodologice din 16 septembrie 2022 de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.
Persoanele apte de muncă și care refuză calificarea în muncă nu vor mai primi venitul minim de incluziune.
Sprijinul social trebuie să ajungă la cei care au nevoie, în special la fa­miliile cu mulți copii sau la cei care nu pot munci. Însă ajutorul social nu trebuie să fie o formă de întreținere a celor care pot și nu vor să muncească. Dacă persoanele care aplică pentru venitul minim de incluziune sunt apte de mun­că, dar refuză consilierea, cursurile de calificare și locurile de muncă oferite de AJOFM, atunci înseamnă că nu au ne­voie de venitul minim de incluziune și sprijinul va fi sistat.
Persoanele care sunt apte de muncă din punct de vedere legal și al sănătății, vor fi înscrise automat la AJOFM-uri unde vor fi chemate, consiliate și cali­fi­cate în vederea ocupării unui loc de muncă. Cei care vor refuza, înseamnă că nu au nevoie de venitul minim de incluziune.
Venitul minim de incluziune are ca sco­puri principale evitarea sărăciei, scoa­terea a cât mai multor oameni din să­răcie sau din risc de sărăcie și în­cu­rajarea ocupării forței de muncă, nicidecum o încurajare a lipsei de activitate.
PSD ține cont de nevoile fa­mi­liilor vulnerabile din România, dar persoanele apte să mun­cească nu vor fi sprijinite dacă nu vor să o facă.

Ilie Toma,
deputat PSD Hunedoara