Politica si administratie

Senatoarea Lucica Muntean, măsuri pentru categoriile sociale vulnerabile

Adriana Năstase

Senatoarea PNL Lucica Muntean (foto) este membră în Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, în Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, în Comisia pentru învățământ – mem­bru supleant, în Comisia de anchetă privind investigarea cazurilor de abu­zuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea Direcțiilor Generale de Asistență So­cială și Protecția Copilului (DGASPC).

Pentru asigurarea calității educației
Parlamentarul liberal face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei, Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxem­burg – vicepreședinte și, de asemenea, este membru din partea Senatului României al Consiliului General al Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO) și Membru în Comitetul Director al IRDO. ÎN sesiunea parlamen­tară care s-a încheiat recent, Lucica Muntean a avut 37 de acțiuni legislative, dintre care 9 au devenit legi,15 sunt în lucru la comisiile permanente ale Senatului, 10 au fost înregistrate la Senat și 3 așteaptă promulgarea lor de către președinte.
„În această sesiunea parlamentară, în cadrul comisiilor din care fac parte, am susținut și am promovat mereu măsu­rile pentru categoriile sociale vulnera­bile, dreptul la educație și sănătate, investițiile în infrastructura școlară și medicală, accesul neîngrădit la medi­camente și servicii medicale. Am inițiat cu colegii parlamentari proiecte de lege pen­tru: asigurarea calității educației, susținerea familiilor cu copii, res­pec­tarea și promovarea drepturilor persoa­nelor cu dizabilitați, pensionarilor, mi­nerilor, cadrelor didactice, elevilor și stu­denților, mamelor postpartum, co­piilor și tinerilor din centrele reziden­țiale, pacienților diagnosticați cu cancer, copiilor cu tulburări din spectrul autist, pentru masa caldă în școli, transportul elevilor etc.
La fiecare comisie din care fac parte am luat cuvântul cel puțin o dată în cadrul ședințelor săptămânale. Prin cele 8 întrebări și 7 interpelări adresate miniștrilor, am cerut răspuns pentru următoarele probleme:
– Ministerul Afacerilor Interne (măsuri pentru ca evenimentul Saga să nu se repete), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (măsuri pentru reabilita­rea podurilor), Ministerul Energiei (mă­suri pentru cetățeni privind tranzitul la energia verde), Ministerul Afacerilor Externe (siguranța cetățenilor români în contextul războiului), Ministerul Edu­cației (probleme care privesc sănătatea copiilor; probleme privind complexita­tea muncii administratorilor financiari din învățămînt; condiții pentru desfă­șurarea olimpiadelor școlare; normarea personalului din creșe), Ministerul Să­nă­tății (măsuri pentru repartizarea medi­cilor de familie la nivel național și creș­terea numărului acestora pentru aco­pe­rirea necesităților în județele care se confruntă cu lipsa acestor specialiști).