Comunitate

Școala de vară la muzeul din Deva

Muzeul Civilizației Dacice și Ro­mane cu sprijinul Consiliului Jude­țean Hunedoara, în par­te­ne­riat cu Liceul de Arte „Sigis­mund Toduță” organizează începând cu 6 iunie 2023, ora 10.00 la sediul Muzeului Ci­vilizației Da­cice și Romane „Școala de vară de restaurare” ediția a-VI-a.

Diplome și premii
„Vor fi prezente 2 grupe de elevi de la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” – clase de ce­ramică (clasa X și XI), coor­donați de prof. Ana Iancu și prof. Bocșe Daniel, iar acțiunea se des­fă­șoa­ră pe o perioadă de 6 zile în la­bo­ratoarele MCDR Deva. S-a decis ca ac­tivitatea propriu-zisă să fie îm­păr­țită pe trei paliere: prezentare teore­tică a procesului de restaurare pe suport metal, ceramică, sticlă şi hârtie, rea­lizată de experţi în domeniu; de­monstraţii practice ale procesului de res­taurare; acţiune interactivă unde par­ticipanţii vor putea realiza sub în­drumarea specialiştilor diverse ope­ra­ţiuni de restaurare. Ultima zi va fi de­di­cată expunerii obiectelor, juri­za­rea şi acordarea de diplome şi premii par­ti­cipanţilor. Intervenţiile vor fi efec­tuate pe material anorganic comun, nefiind afectat patrimoniul mobil al ins­tituţiei.
Considerăm că restaurarea patri­mo­­niului cultural se regăsește printre principalele funcţii ale muzeului dat fiind rolul său foarte important la nivel naţional în salvarea și ocrotirea aces­tuia, însă această specializare nu este suficient mediatizată”, anunță repre­zen­tanții muzeului devean.

Material arheologic
„Specialiştii MCDR Deva, dintre care 4 experţi atestaţi de către Ministerul Culturii, susţin o muncă laborioasă pen­tru protejarea şi valorificarea pa­tri­moniului mobil. În laboratoarele ins­ti­tuției intră o cantitate imensă de ma­te­rial arheologic provenit din săpă­turile arheologice, asupra căreia se in­tervine cu mijloace adecvate pentru în­depărtarea și stoparea degradărilor de orice natură. De asemenea în urma procesului de restaurare, multe obiec­te de patrimoniu își recapătă pe cât posibil forma și starea inițială. Acestea pot fi cercetate și expuse publicului.
În cadrul acestei acţiuni, modali­ta­tea de desfășurare va fi una interac­tivă, rolul specialiștilor fiind acela de a furniza informații utile generale și la obiect celor ce doresc să știe cât mai multe despre restaurarea și conser­va­rea patrimoniului mobil. În cazul nostru, dorim ca elevii care participă în mod direct să acumuleze cunoș­tințe teoretice și practice despre această specializare și de ce nu, să de­vină viitori restauratori. Acest eve­niment face parte dintr-o campanie de promovare si mediatizare a mo­dului în care trebuie păstrat, ocrotit şi respectat patrimoniul cultural na­țio­nal pentru a fi transmis generaţiilor viitoare”, susține Ioana Popițiu, Șef Ser­viciu Restaurare – Investigații, Con­­servare. (A. Năstase)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.