Comunitate

S-a accesat un nou proiect investițional pentru Sanatoriul din Brad

Magdalena Șerban

În baza Planului Național de Re­dre­sare și Reziliență, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, subordonat Consiliului Județean Hunedoara, are în vedere un nou demers investi­țio­nal, autoritatea județeană depunând un proiect în cuantum de 3.140.040 de euro, totul pentru modernizarea instituției medicale.

Pacientul, beneficiarul principal
„Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad” în cadrul ape­lu­rilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/ B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Com­po­nenta 5 — Valul renovării, Axa 2 — Sche­ma de granturi pentru eficiență energetică și reziliență in clădiri pub­lice, Operațiunea B.2: Renovarea ener­getică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență constituie încă un pas înainte în procesul de mo­der­nizare a unității sanitare care deser­vește nu doar zona Brad, ci întreg ju­dețul, iar uneori, aria de adresabilitate im­plică pacienți chiar și din județele învecinate. Potrivit notei tehnice de fundamentare, aria desfășurată totală a clădirilor componente însumează 6.966 mp la care se adaugă și 3 stații de încărcare rapidă, respectiv lucrări de renovare energetică. Foarte impor­tant e c,ă potrivit hotărârii, Consiliul Județean Hunedoara se angajează să finanțeze toate sumele reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate nee­ligibile, rezultate din documen­tațiile tehnico-econornice/contractele de lucrări, ce pot apărea pe durata im­plementării proiectului, în condițiile obținerii finanțării acestuia. Aceste investiţii au ca scop contribuţia directă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, o mai bună administrare şi management al serviciilor de sănătate, și nu în ultimul rând creșterea con­for­tului pentru pacienți.