Comunitate

Băiţa: Invitaţie la Târgul de Toamnă

Magdalena Șerban

Din dorința de a crea o piață de desfacere pentru producătorii locali, dar și pentru a promova specificul zonei, administrația publică din Băița, alături de Coo­perativa Agri­colă Zarand Zoo­teh­nica, organizează o nouă edi­ție a Târgului de Toamnă, ce va include o expoziție realizată de fermierii de aici. Acțiunea va avea loc duminică, 23 octombrie, în­cepând cu ora 9:30. Bineînțeles, autohtonul merge de minune cu folclorul, așa că nume sonore ale cântecului popular vor încânta pu­blicul cu piese alese.

De toate, pentru toți
„Vă aşteptăm cu mare drag la târgul nostru şi sperăm să fie unul de succes, aşa cum au fost ediţiile ante­rioare. Programul va debuta la ora 9:30, cu primirea invitaţilor, de la ora 11 fiind prevăzută vizitarea standurilor. Mai apoi se va trece la festivitatea de pre­miere. Sunt bineveniți să participe toți producătorii agricoli cu animale și produse alimentare din comuna noas­tră. Nu va lipsi tombola care le va aduce norocoșilor surprize dintre cele mai râvnite. După cum se știe, premiile date de noi și în alți ani sunt consistente și folositoare, optând pentru latura prac­tică a vieții. Cred că orice comunitate din mediul rural ar trebui să aibă mi­ni­mum un târg pe an, de asta vrem să ducem mai departe această manifes­tare ajunsă la ediția cu numărul cinci. Și noi am fost nevoiți să o întrerupem în unii ani, ba din pricina pandemiei, ba a fost focar de pestă porcină prin zonă, deci în general din cauza restricțiilor me­dicale, sociale sau sanitar-veteri­nare. Dar acum a venit momentul să ne reîntâlnim în acest context foarte mult dorit atât de noi, ca autoritate publică, cât mai cu seamă de oameni”, a punc­tat Damian Diniș (foto), primarul din Băița. Mai trebuie precizat că progra­mul evenimentului include şi un spec­tacol folcloric ce-i va aduce pe scenă pe membrii Ansamblului folcloric „Rit­muri Zărăndene Băiţa“, ai Ansamblului folcloric al Şcolii Generale Băiţa, pre­cum și pe îndrăgiții solişti Ciprian Roman, Nelu Ban Fântână și Iliuță de la Jina, în acompaniamentul formației condusă de prof. Ionel Coza. Prezintă Larisa Teodora Petruț.