Operatorul APA SERV, lucrări din surse proprii

Operatorul APA SERV Valea Jiului va face investiții în acest an în rea­bi­li­tarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din surse proprii. Este vorba de 10 kilometri de rețele.
Directorul general al APA SERV Valea Jiului, Cristian Ionică (foto), a de­clarat că „ne propunem și în acest an să rea­bi­lităm rețelele vechi și de 100 de ani, deoarece se produc încă multe avarii. Sunt lucrări care nu sunt cu­prinse în proiectul pe fonduri europene finanțat de POIM, de aceea vrem să le facem din surse proprii. Este vorba de lucrări de investiții pentru reabilitarea unor rețele de apă în lungime de 7 kilo­metri și de canali­zare de 2 kilo­me­tri. Toate localitățile din Valea Jiului vor avea asemenea lucrări”.
În funcție de bani, lucrările de in­ves­tiții cu surse proprii vor fi extinse, sus­ține directorul general al opera­torului de apă din Valea Jiului. Asta depinde și de bugetul companiei. De aceea, be­ne­fi­ciarii trebuie să achite facturile la apă, astfel ca lucrurile să meargă bine. (A.Năstase)