Politica si administratie

Primarul Simeriei, Iulius Bedea: Avem un proiect ambițios, realizarea Parcului arheologic Măgura Uroiului „Petris arheoparc”

Un proiect ambițios, la Simeria, mai exact la Măgura Uroiului, locul unde se organizează diferite evenimente care din an în an devin tot mai de amploare. Acum, primarul Simeriei, Iulius Bedea (medalion), vrea să realizeze Parcul arheo­logic Măgura Uroiului ”Petris ar­heo­parc”.

Punerea în valoare a sitului arheologic
În viziunea specialiștilor arheologi locali, Parcul arheologic Petris va oferi o imagine de ansamblu asupra lumii antice daco-romane. Se vor crea trasee – cir­cuite pietonale care conduc spre obiec­ti­vele propuse: poarta de acces (care va constitui și punct de informare, cu bro­șuri, pliante, ghid al parcului ce va cu­prinde și un regulament; reconstituirea unui sat dacic, cu ateliere mește­șu­gă­rești; reconstituirea unei fortărețe dacice cu palisadă; vila romană – muzeu de sit unde se pot viziona reconstituiri 3D sau expoziții temporare cu artefactele în ori­ginal; amfiteatru antic roman, ce va cons­ti­tui polul centralizator al ansamblului, unde vor putea avea loc concerte, spec­tacole, spațiu de tip agora benefic pentru întâlniri sociale; castrul roman de marș. Vizitatorii vor putea avea acces con­tro­lat, sub îndrumare autorizată în zona de cercetare arheologică a fortificației și așezării dacice.


Pod de belvedere

Activitățile culturale ce se pot des­fă­șura în cadrul arheoparcului vor avea în vedere punerea în valoare și protejare a sitului arheologic precum și a sitului Natura 2000 și rezervației naturale Mă­gura Uroiului. Se vor asigura spaţii pentru desfăşurarea evenimentelor culturale cu caracter permanent (expoziţii), temporar (expoziţii, târguri de arta, meşte­şu­gă­reşti, cursuri şi conferinţe). Întregul an­samblu va fi pus în valoare printr-un concept de iluminat unitar, adaptat la funcțiuni, activități și evenimente. De asemenea, va fi construit și un loc de belvedere, cu podea transparentă, de unde pot fi admirate împrejurimile.
„Ideea s-a conturat acum mulți ani, pe vremea când conduceam Biroul de Ma­nagement și Dezvoltare Locală din ca­drul Primăriei orașului Simeria, în pre­o­cuparea de a pune în valoare situl ar­he­o­logic de la Măgura Uroiului. În ceea ce pri­vește sursa de finanțare, avem acordul de principiu al Companiei Naționale de Investiții, ideea de proiect fiind cuprinsă în lista de sinteză a acestei instituții. Desigur, mai avem pași de parcurs până la certitudinea finanțării: finalizarea PUZ, stu­diul de fezabilitate etc.”, a declarat Iulius Bedea, primarul orașului Simeria.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura