Omagiu adus scriitoarei Monica Lovinescu

La început de martie, când se săr­bă­torește Ziua Internațională a Femeii, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva,
cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează de ani buni o manifestare specială dedicată unei personalități feminine de anvergură.

Cu o vastă cultură
„Anul acesta se împlinesc o sută de ani de la nașterea scriitoarei Monica Lovinescu, iar biblioteca județeană a făcut o amplă prezentare a profilului literar, jurnalistic și moral al acestei re­marcabile intelectuale care a strălucit în domeniul criticii literare, al me­mo­ria­listicii, al traducerilor, un nume care a marcat puternic literatura română în a doua jumătate a secolului XX. Năs­cută acum un secol, la 19 noiembrie 1923, ca fiică a ilustrului critic literar Eugen Lovinescu și a profesoarei Ecaterina Bălăcioiu, Monica Lovinescu a devenit o intelectuală de mare ți­nută, cu o cultură vastă, puternic co­nec­tată la viața literară din Bucureștiul interbelic, apropiată de scriitorii epo­cii, de cei care frecventau cenaclul li­terar Sburătorul al tatălui său. În anii copilăriei și ai adolescenței a avut ma­rele privilegiu de a-i cunoaște pe marii scriitori români care frecventau ce­le­brul cenaclu, astfel că a fost apro­piată de lumea literară din care făceau par­te Ion Barbu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Victor Eftimiu, Liviu Rebreanu și mulți alții. Este firesc că, educată într-un ase­me­nea mediu, în proximitatea elitei lite­ra­re românești interbelice, Monica Lovinescu și-a format un gust elevat pentru literatura de bună calitate, a devenit și ea scriitoare și, mai ales, a analizat sute de creații literare românești pe care le-a transmis în România pe calea undelor”, a spus Sebastian Bara (foto), managerul Bibliotecii Județene.