Comunitate

Dobra: Un an al mega-investițiilor. Însumate, depășesc 15 milioane de euro!

Magdalena Șerban

Mai bine de 15 milioane de euro vor fi atrase, prin diverse investiții, în comuna Dobra. Finanțările sunt sus­ținute pe diferite axe, semn că visteria proprie nu va avea de suferit. De alt­fel, tot ceea ce se întâmplă în ultimii ani cu capitolul modernizări, reabili­tări și dotări semnifică un prag istoric, neatins de nimeni până la conducerea actuală.

Noutatea momentului
„Recent, am depus prin Grupul de Acțiune Locală un proiect pentru do­tarea cu mobilier a sediului adminis­tra­tiv. Sunt foarte multe documente ce trebuie gestionate corespunzător și depozitate în condiții de siguranță. Plus că spațiul alocat trebuie să fie generos și implică mobilier adecvat. Nu le poți pune pe jos. Mobilierul e oricum unul forjat, fiind folosit zi de zi, deci trebuie înlocuit, respectiv suplimentat. Putem face asta din fonduri europene ne­ram­bursabile, și nu din bugetul comunei, așa că totul este perfect, din moment ce avem numai de câștigat. Valoarea estimată e de circa 200.000 de lei”, a transmis primarul din Dobra, Ovidiu Pădurean (foto).

Nu s-a ratat nici PNRR
Nici banii ce se pot obține pe filieră guvernamentală nu se vor lăsa aș­tep­tați. „Am achiziționat deja serviciul de consultanță și urmează ca astăzi sau mâine să depunem documentația pen­tru a accesa Planul Național de Re­dresare și Reziliență – PNRR, în vederea dotării școlilor primare din satele Lăpușnic, Roșcani, Mihăiești și a celei gimnaziale din Dobra. Pentru primele trei vom opta cu precădere pentru do­tarea cu elemente de tip smart. La Dobra punem accentul pe un cabinet psiho-pedagogic și dotarea sălii de sport cu cele necesare, astfel încât orele de mișcare să se desfă­șoa­re într-un cadru optim. Am preconizat un necesar financiar de aproximativ 250.000 de euro. De asemenea, sun­tem în stadiul de avizare pentru rețea­ua de canalizare din localitatea cen­trală. Reamintesc că am câștigat fi­nan­țare pentru obiectivul ce prevede înfi­in­ţarea reţelelor de apă uzată şi staţie de epurare în Dobra, proiect ce ajunge la va­loarea netă de circa 19 mili­oane de lei. Avem o stație de epurare, dar e depășită și nu ar face față noului flux. E un fel de fosă sep­tică mai mare, ca să fim realiști. Deși e vor­ba de localitatea cen­trală a comunei, aici nu există sis­tem de cana­lizare pentru cei 1.800 de locuitori din 3.000 cât numără populația to­tală. În timp ce următoarele sate, ca număr de locuitori (Roșcani, Lăpușnic), au deja regim centralizat de ca­nalizare. Era chiar culmea să nu soluționăm acest aspect negativ, până la urmă. Oamenii plătesc cu toții taxe și im­pozite și trebuie să aibă drepturi și opor­tunități egale”, a mai adăugat edilul. Potrivit acestuia, rețea de apă există în toată comuna, rămânând de materializat doar canalizarea. Totodată, intenția sa e aceea de a accesa fonduri de mediu pentru rea­bilitarea ener­ge­tică a două cămine culturale, și anume așezământul cultural din Panc și cel din Panc-Săliște. Ce mai vizează re­pre­zintă stații de încărcare elec­trică, mai ales în condițiile în care e nevoie de microbuze școlare noi. Cele alocate în cadrul pro­gramului investițional pe care auto­ritățile de aici îl vor accesa tot prin ace­eași com­po­nentă de mediu pentru acest serviciu sunt unele nepoluante, deci electrice. Capacitatea fiecăruia e de 16+1 locuri.

Gazul, la un clik distanță
Pe de altă parte, probabil cea mai așteptată veste este cea legată de intro­ducerea rețelei de gaz, în baza pro­iectului câștigat în asociere cu ad­ministrațiile publice din Crișcior și Ilia, prin Autoritatea de Management pen­tru Programul Operațional Infrastruc­tură Mare (AM POIM) din cadrul Minis­terului Investițiilor și Proiectelor Euro­pene. S-a estimat un număr de 1.500 de gospodării care să beneficieze de aceas­tă utilitate modernă ce poate asi­gura apa caldă și căldura, în de­tri­mentul folosirii lemnului de foc. „Pre­țurile la lemn au crescut și nimeni nu poate ga­ranta nimic. Gazul nu e ceva ce se poate rezolva de pe o zi pe alta, așa că avem o alternativă serioasă. Avem pe ce pune mâna, cum s-ar zice. Gazul va fi tras de la Deva (la fel și pentru Ilia), iar pentru Crișcior va fi tras din con­ducta de la Brad. Suntem în faza de li­ci­tație activă, iar după finalizarea pro­ce­durii și de­sem­narea câștigătorului, ne vom apuca de treabă, în teren. Sperăm că nu vor exista contes­ta­ții ori întârzieri din cauza posi­bi­lelor soluționări. Dar asta nu mai de­pinde de noi. Trebuie să res­pec­tăm cadrul le­gal și terme­ne­le. Vara asta vine cu lucrări. Cu riscul să mă repet, personal, cred că este una dintre cele mai valoroase realizări ad­mi­nis­trative de când sunt pri­mar. Doam­ne ajută să fie și altele, cel puțin la fel”, a încheiat Ovidiu Pădurean. De men­ționat că suma câș­tigată pentru această investiție, de toa­te cele trei con­duceri lo­cale la un loc, este de 161.024.090 de lei.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura