Microbist interzis pe stadion timp de un an

Măsura a venit ca urmare a unor ma­nifestări antisociale ale galeriei, după cum au considerat jandarmii hunedoreni, iar cel sancționat a făcut parte din grupul de turbulenți.
Tânărul din municipiul Hunedoara a susținut că este nevinovat și a cerut jude­cătoriei anularea sancțiunilor. În replică, Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara a motivat că membrii ga­leriei echipei de fotbal au aprins în in­cinta arenei sportive torțe și mijloace iritant lacrimogene. În urma vizionării filmărilor efectuate la meciul de fotbal, în grupul de suporteri care au comis fapte antisociale a fost identificat și petentul. Acesta a fost ulterior sanc­ționat contravențional cu avertisment și cu sancțiunea contravențională com­plementară de interzicere a acce­su­lui la competițiile și jocurile sportive de genul celor la care aceștia au să­vârșit faptele, pe o perioadă de un an de zile. ”Mai mult decât atât, filmările ope­rative făcute la fața locului și puse la dispoziția instanței de către in­ti­mată, redau cu claritate starea de fapt a săvârșirii contravenției de către pe­tent. (…) Cum petentul nu a furnizat probe din care să rezulte o altă stare de fapt decât cea consemnată de agen­tul constatator în cuprinsul pro­cesului-verbal de contravenţie, deşi îi revenea această obligaţie, instanţa reţine că petentul nu a răsturnat pre­zumţia de temeinicie a procesului-verbal de contravenţie. Ca atare, el se face vinovat de săvârşirea contra­ven­ţiei reţinută în sarcina sa prin actul cons­tatator al contravenţiei fiind sanc­ționat cu avertisment”, a motivat ju­decătorul de caz. Prin urmare, Jude­că­toria Hunedoara a respins plân­ge­rea contravenţională formulată de su­porter și a menținut sancțiunile date de jandarmi. (M.Gânju).