Mărtinești: Se vrea cămin cultural modernizat și teren de sport, prin Compania de Investiții

Magdalena Șerban

Administrația publică din Mărtinești a depus două proiecte prin Compania Națională de Investiții (CNI) în vederea reabilitării, modernizării și dotării că­minului cultural din satul Jeledinți, res­pectiv amenajarea unui teren de sport în Dîncu Mare.

Ambele, pentru comunitate
„Căminul trebuie reabilitat, iar oficiul de bucătărie trebuie e­chi­pat co­res­pun­zător, conform ce­rințelor în domeniu. Mo­men­tan, locația e încălzită cu ajutorul unei sobe pe lemne, dar ne­ce­sită un sistem nou, și anume o centrală pe lemne. Este funcțional, doar pe pe­ri­oa­da pandemiei fiind scos din circuit, din pricina res­tricțiilor. Pe lângă clădirea propriu-zisă, se impune să ne ocupăm și de îm­pre­jmuire și de curtea in­terioară, dar asta re­vine direct în sarcina noas­tră, a primăriei, deci o vom face din bu­getul propriu, nu cu bani din finanțare. Lă­ca­șul a fost reabilitat acum vreo 20 de ani, dar nu la modul detaliat, ci mai mult su­per­ficial. Așa că trebuie făcute lucrurile după cum e nor­mal și să fie adaptate ce­rințelor actuale. Un al doilea obiectiv îl constituie un teren sintetic cu instalație de nocturnă și ves­tiare, pe care îl vrem realizat la Dîncu Mare, unde deținem o suprafață pre­ta­bilă pentru o astfel de investiție. Va fi un teren multifuncțional de tip II și va de­servi întreaga co­mu­ni­ta­te. Dorim să le oferim nu doar celor mici, ci și adulților posibilitatea să facă miș­care. Mai ales în zilele însorite, fie la final de săptămână, fie în sărbători sau con­cedii și va­can­țe, cu siguranță va fi apre­ciat de multă lume. Internetul și na­vi­ga­tul pe dife­rite rețele de socializare ne fură mult timp și mai ales dacă nu avem o locație specială pentru diverse spor­turi, ne rezumăm la ce se poate prac­tica în materie de rela­xa­re. De asta este o alter­na­tivă sănătoasă și ideală de petrecere a timpului liber. În rest, la nivel de comună doar școala are teren, dar e unul adaptat pentru educație fizică”, a afirmat primarul din Mărtinești, Adinel Botescu (foto). Edilul a mai precizat că primul proiect, cel legat de căminul cultural, se află pe lista de sinteză a CNI, iar despre cel de-al doilea se așteaptă vești. Bineînțeles, speră să fie la fel de bune.