ActualitatePolitica si administratie

Laurențiu Nistor, ferm în dezbaterile privind noile legi ale Educației

La dezbaterea organizată ieri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean privind modificările care se doresc a fi aduse legilor educației, președintele Consiliului Ju­de­țean Hunedoara, Laurențiu Nistor (foto), a susținut că orice proces de re­formă trebuie să aibă la bază scopul ca re­zultatele să influențeze în bine viitorul be­ne­ficiarilor direcți, adică viitorul tinerilor.

Finanțare rezolvată
Consiliul Județean Hunedoara susține performanța în educație și s-a implicat de fiecare dată prin finanțarea organizării olim­piadelor și concursurilor școlare, dar și prin premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite.
Un subiect important în cadrul dezba­terilor a fost asigurarea transportului gratuit pentru elevi.
„Am făcut demersuri pentru modificări legislative în vederea asigurării unei forme de finanțare, de subvenție, acolo unde ope­ra­torii sunt tentați să abandoneze trasee pe care le consideră nerentabile. Din păcate, de­mersul nostru nu a fost agreat. Se pro­pune prin noua Lege ca transportul să fie asigurat de către Consiliul Județean, cu sume de la bugetul de stat, din sume de­fal­cate din TVA, alocate cu această destinație. Dacă această sarcină va fi predată consiliilor județene fără a primi și banii pentru plata navetei elevilor, atunci vom avea o pro­ble­mă. În cadrul în­tâl­nirii, am primit asigurări din partea ministrului Sorin Câmpeanu, care a inter­venit on-line, că problema finanțării va fi rezolvată astfel încât să nu împovăreze bugetul județean”, a de­clarat Laurențiu Nistor.

Nimic mai important
Un alt punct foarte important este asi­gurarea asistenței medicale în școli.
„Trebuie să ne asigurăm că generațiile de mâine vor crește sănătos, înțelegând că PREVENȚIA este mai importantă decât tratamentul. Pentru asta avem nevoie de o educație sanitară și de o grijă mai mare față de elevi”, a mai spus președintele CJ Hunedoara.
Abandonul școlar este o altă problemă cu care se confruntă societatea românească. Președintele Laurențiu Nistor a susținut că Programul prin care elevii primesc o masă caldă trebuie extins prin identificarea sur­selor de finanțare astfel încât copiii care provin din familii cu probleme financiare să poată beneficia și de acest stimulent pentru a putea continua studiile.
„Ca părinte și ca bunic, pot spune că nimic nu este mai important pe lume decât să știi că fiul sau fiica ta, nepoții tăi, au parte de o educație corectă, de un sistem de învăță­mânt care să le ofere șanse, indiferent de ta­lent sau înclinații spre un domeniu sau altul și, cel mai important, că vor crește sănătoși. Da, este și rolul familiei să facă aceste lu­cruri, dar să nu uităm că școala este a doua familie. Dacă noi, acasă, îi pregătim pe copii să devină oameni buni și educați, școala are menirea de a-i pregăti să devină profesio­niști în domeniile de activitate pe care le vor alege”, a declarat Laurențiu Nistor.
La evenimentul găzduit de Inspectoratul Școlar Județean au participat Ionel Lixandru și Antoneta Bolchiș, secretari de stat în Ministerul Educației, Lucian Rus, secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului și Turis­mului, Iuliu Winkler, europarlamentar, Natalia Intotero, președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, Lucica Muntean, senator, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai unităților de în­văță­mânt din județul Hunedoara.