Comunitate

Incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome este o prioritate pentru Instituția Prefectului – Județul Hunedoara

Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, vă prezentăm principalele acțiuni derulate de instituția noastră, prin intermediul Biroului Județean pentru Romi, pentru a veni în sprijinul comunităților rome din județul Hunedoara:
Începând cu data de 15 noiembrie 2021, a fost numit un inspector de specialitate pentru cetățenii români aparținând minorității rome din județul Hunedoara, după o lungă perioadă în care serviciul nu a fost funcțional.
Un prim pas important pentru pro­ble­matica romilor la nivel județean a fost reprezentat de desemnarea unei per­soane cu experiență în acest domeniu, ca factor determinant în comunicarea cu autoritățile publice, cât și în relația cu reprezentanții comunității rome. Obiec­tivele sunt acelea de a identifica so­luțiile necesare și de a implementa pro­iecte care să răspundă nevoilor comu­ni­tare: ocuparea forței de muncă, accesul la educație, condiții de locuire decente și accesul la servicii de sănătate.
Reorganizarea Grupului Mixt de Lucru a fost un alt pas important rea­lizat pentru a sprijini comunitatea romă din județul Hunedoara. Prin intermediul Grupului, factorii de decizie instituționali și reprezentanții comunităților rome au fost aduși la masa discuțiilor pentru a genera soluții punctuale. În sprijinul comunităților hunedorene ale romilor, prin intermediul Biroului Județean pen­tru Romi, au fost încheiate parteneriate cu exponenți din sectorul non-gu­ver­na­mental, scopul fiind acela de a se im­plica activ în dezvoltarea comunitară. Astfel, au fost derulate campanii de informare asupra locurilor special de­dicate romilor în unitățile de învățământ hunedorene și au fost organizate o serie de acțiuni de tipul prânzurilor comunitare, acțiuni prin intermediul cărora tinerii din comunitatea romă au făcut primii pași spre voluntariat.
Totodată, Biroul Județean pentru Romi s-a implicat, la nivel local, pentru ocuparea posturilor de experți locali și de mediatori sanitari și școlari, aceștia fiind interfața de comunicare directă între comunitatea romă și autoritățile publice locale.
Întâlnirile Grupului Mixt de Lucru au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, iar în cadrul acestor întâlniri este dez­bă­tut stadiul implementării Strategiei Gu­vernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minori­tă­ții rome pentru perioada 2022 – 2027.
Toate activitățile începute și plani­fi­cate de Grupul Mixt de Lucru vor fi con­tinuate pentru a îndeplini indicatorii stabiliți prin Strategie și pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aparținând minorității rome din județul Hunedoara:
– îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile vul­ne­rabile cu romi;
– asigurarea accesului cetățenilor ro­mâni de etnie romă la educație inclusivă de calitate;
– impulsionarea gradului de ocupare a forței de muncă în rândul romilor în con­cordanță cu cerințele pieței, astfel încât să se evite segmentarea compe­ten­țelor și a oportunităților și să se permită evoluția profesională a acestora;
– îmbunătățirea stării de sănătate a mem­brilor comunităților vulnerabile de romi;
– susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome.

La mulți ani, tuturor etnicilor romi din județul Hunedoara! La mulți ani, romilor de pretutindeni!

Biroul Județean pentru Romi din cadrul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura