Comunitate

Gurasada: Ajutor pentru încălzire și supliment pentru energie, doar dacă sunt solicitate

Magdalena Șerban

Comunitatea din Gurasada poate depune cererile şi declaraţiile pe pro­pria răspundere necesare pentru ob­ți­nerea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri în sezonul rece 2022-2023.

Rugăminte: să se grăbească!
„Anunțăm toate persoanele cu ve­nituri de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiilor) sau 2.053 lei/ persoană (în cazul persoanelor singure) cu domiciliul sau reședința în raza comunei că pot depune cereri conform Legii nr. 226/2021 pentru acordarea spri­jinului financiar privind acoperirea unei părți din cheltuielile aferente în­căl­zirii locuinței (ajutor de încâlzire) precum și acordarea unui supliment pentru ener­gie. Menționez că cele două spri­ji­nuri se pot acorda și separat. Actele necesare sunt cerere și declarație pe proprie răspundere (se primește la pri­mă­rie sau se descarcă de pe site-ul pri­mă­riei, http://www.comunagurasada.ro), acte de identitate și de stare civilă pentru toți membrii familiei (buletin/ carte de identitate, certificate de naș­tere, după caz), acte doveditoare pentru venituri – trebuie pentru toți membrii familiei (adeverință de venit, cupon de pensie, adeverință ANAF, decizie plată APIA, contracte de închiriere, contracte de arendă – după caz) și ultima factură la energia electrică. Pentru a beneficia de sumele alocate întregii perioade, actele trebuie depuse până cel târziu în data de 15.10.2022. Avem rugămintea să
vă grăbiți”, a transmis primarul din Gurasada, Silviu Nan (foto). De precizat că ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă utilizatorilor de energie termică, energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri, în func­ție de venitul mediu net lunar pe mem­bru de familie sau al persoanei singure, procentual, dar nu mai mult de 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei/ lună pentru energie electrică și 320 lei/ lună pentru combustibili solizi și/sau pe­trolieri, fără a depăși însă valoarea totală a consumului facturat. Ajutorul pentru încălzire se scade automat din valoarea facturii care atestă consumul lunar – adică acești bani nu vor fi acordați în mână beneficiarilor, ci direct furnizorilor de utilități. Excepție face contrava­lo­a­rea ajutorului pentru încălzire cu com­bustibili solizi și/sau petrolieri care se va plăti direct titularului, de către Direcția de Asistență Socială. Ajutorul se acordă o singură dată, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cuprinsă între data de 1 noiembrie 2022 și data de 31 martie 2023. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat, în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile şi persoanele singure, ale căror venituri sunt de până la 1386 lei, respectiv persoana singură care are un venit de până la 2053 lei, beneficiază lunar, inclusiv în sezonul rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, stabilit în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 10 lei/lună pentru con­su­mul de energie termică; 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul supli­men­tului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răs­pun­dere și poate fi cerut împreună cu aju­torul pentru încălzire, acestea acordân­du-se cumulativ.