Comunitate

Brad: Încă un pas important în implementarea rețelei de gaz metan

Magdalena Șerban

Peste 56 de kilometri de rețele de gaz vor fi realizate în municipiul Brad, în baza unei finanțări câștigate de con­ducerea locală, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Licitația a fost demarată, iar ofertele se depun până în data de 7 noiembrie 2022.

Rețeaua de gaz metan este unul dintre dezideratele prioritare ale ad­mi­nis­trației publice brădene. Asta, pentru că pe lângă faptul că reprezintă o utilitate mo­dernă și de bază pentru un oraș, o reţea de gaz metan mai înseamnă şi dezvoltare eco­no­mică, deoarece un in­ves­titor ia în calcul toate facilităţile de care dispune o zonă atunci când decide să-şi extindă o afa­cere. „Dezvoltarea unei rețele de gaze naturale este un proiect de mare im­portantă, de mare anvergură pentru co­munitate și care a fost depus pentru fi­nan­țare la Ministerul Fondurilor Euro­pene de către Primăria Brad, la sfârșitul anului 2020. Facem paşi importanţi spre introducerea gazului metan în gos­po­dă­riile populaţiei, un obiectiv pe care l-am dorit de foarte mult timp”, afir­mă pri­marul municipiului, Florin Cazacu (foto). Amintim că lucrările de extindere a reţelei de gaz metan vor fi realizate în baza unui demers cu finanţare ex­ternă evaluat la 66,22 milioane lei, din care 97 la sută însumează fon­duri ne­ram­bursabile câştigate de munici­pa­li­tate. Contractul sem­nat cu Mi­nis­terul Investiţiilor şi Fon­du­rilor Euro­pene, prin Pro­gramul Operaţional Infra­struc­tură Mare, va mate­ria­liza cel mai mare proiect de­ma­rat de au­to­ri­ta­tea publică de aici.