Comunitate

Radiografii pulmonare gratuite, la Luncoiu de Jos

Magdalena Șerban

Cetățenii comunei Luncoiu de Jos sunt așteptați să ia parte la o cam­panie medicală de testare gratuită a sănătății plămânilor, organizată de administrația publică locală, în co­la­bo­rare cu Institutul de Pneumo­ftizio­logie “Marius Nasta” București.

Șansă la sănătate!
„Cei interesați să vadă care le este starea de sănătate pulmonară sunt in­vi­tați în data de 20 octombrie 2022, în­ce­pând cu ora 10:00 și apoi în data de 21 octombrie 2022, începând cu ora 9:00, la Căminului Cultural din Luncoiu de Jos. Aici vor beneficia de radiografii gratuite, evaluate ulterior de către un medic spe­cialist. Înscrierile se pot face până în data de 15.10.2022, iar persoane de con­tact sunt Bota Nicolae Daniel -0731404201, Lazăr Mioara – 0731404205 și Șefan Georgeta – 0731404203. O astfel de ini­ția­tivă ce nu implică vreo cheltuială pen­tru oameni este binevenită mai ales după pandemia generată de Covid-19. Sunt sigur că mulți vor să știe cum stau cu unul dintre organele principale ale corpului. Vă așteptăm în număr cât mai mare”, a trans­mis primarul din Luncoiu de Jos, Călin Dud (foto). De adăugat că acțiunea face parte din proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screen­ing), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” ce este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, aparținând institutului din București. Va­loarea totală a finanţării nerambursabile este de 68.369.935,23 lei (aproximativ 14,4 milioane de euro), fiind axat pe prevenirea, screeningul şi diagnosticul tuber­culozei, inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup ţintă de 75.010 persoane la nivel naţional, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din co­mu­ni­tăţi rurale, persoane fără adăpost, per­soane care suferă de dependenţă de alcool, droguri sau alte substanţe toxice, respectiv persoane private de libertate sau aflate sub control judiciar.