Comunitate

Geoagiu: Se dă startul noului sezon estival

Magdalena Șerban

În 1 iunie, Staţiunea Geoagiu-Băi își va deschide larg porţile pentru un nou sezon estival. La fel ca și anii tre­cuți, marcarea oficială a eveni­men­tului se va face în zona Complexului Băile Daco-Romane. Sunt așteptați oameni ai acestor meleaguri, turiști, autorități publice locale, județene și naționale, precum și parlamentari.

Emblematică
Potrivit organizatorilor, de la ora 11:00 începe slujba religioasă ce va aduce binecuvântare creștină, ur­mând alocuțiunea primarului oraşului Geoagiu, Vasile Cărăguț (foto), care le va ura bun-venit celor pre­zenți şi apoi discursurile invitaţilor. De la ora 13:00 va debuta pro­gra­mul de agre­ment în cadrul Com­plexul Ștrand Băile Daco – Ro­mane. “Este o ma­ni­fes­tare anuală de o im­por­tanță majoră pentru noi, stațiunea definindu-ne și totodată fiind mo­torul economic local. Chiar ne-a înzestrat Dumnezeu cu un patri­moniu tu­ris­tic și istoric pe care cu sigu­ranță mulți și l-ar dori. Ur­mărim să păs­trăm și să ducem mai departe tra­dițiile mult apreciate, dar în egală mă­sură și să pro­movăm specificul între­gului areal. Sperăm ca și în acest an să vă alăturați locuitorilor și tu­riș­tilor din Geoagiu Băi pentru a marca des­­chi­derea sezonului estival 2023. Vă aș­teptăm cu gânduri frumoase, într-un cadru în care soarele strălucește mai altfel, fiind oglindit de luciul apei din bazine și într-o atmosferă de bine și relaxare. Veți avea astfel prilejul să vă petreceţi zilele de vară la noi în staţiune şi să redescoperiţi puterile apei ter­male, curele cu ape minerale bogate în magneziu şi calciu, nămolul de turbă bogat în iod şi fier şi mai ales ceea ce înseamnă leacurile de odi­nioară”, a fost in­vitaţia lansată de edilul Vasile Cărăguţ. Reamintim fap­tul că zona este considerată una dintre cele mai ofer­tante din punct de vedere turistic, la nivel naţional. Plus­valoarea e dată de locuri impresio­nante precum Castrul Roman, Cheile Madei, Cheile Ar­deului, Cheile Băcâiei, Cheile Cibului şi Cheile Glodului, Peştera Cig­măului, Biserica Rotonda, Grota Haiducilor etc. Cei care ajung aici mai pot admira şi su­per­ba cas­cadă Clocota ce curge în apropierea ru­i­nelor Germisarei. De alt­fel, grație poten­ția­lu­lui, în anul 2008, sta­ți­u­nea a fost clasificată ca una de interes na­țional, iar în 2010 a fost de­semnată câștigătoare ca Destinație Europeană de Excelență din România în cadrul con­cursului EDEN – European Des­tina­tions of Excellence care a avut ca temă turismul acvatic.

 

 

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura