Cupa Cetății la Deva, un sfert de veac de gimnastică aerobică

Un sfert de veac de gim­nas­tică aero­bică se va ani­versa la finalul acestei săp­tămâni, 25 de ani trecuți la Deva, cu rezultate dintre cele mai re­mar­cabile pen­tru spor­ti­vii legitimați la LPS Cetate Deva, de la titluri na­țio­nale la cele euro­pene și mon­diale, de la medalii cucerite la diferitele com­pe­tiții in­ter­naționale, la cele aduse la palmaresul clu­bului devean de gim­naștii care au reprezentat România la Mon­diale.

Cei din lotul național
Sărbătoarea celor 25 de ani de sport aerobic va fi marcată la ediția din acest an a tradiționalei competiții de nivel na­țional, Cupa Cetății, cu o participare nu­meroasă, peste 200 de sportivi de la cele 20 de cluburi cu tradiție din țară, con­firmând prezența la Deva în aceste zile. Nu vor lipsi componenții lotului na­țio­nal de seniori ai României, așa că ediția din acest an se anunță un ade­vă­rat regal al gimnasticii aero­bice din România. Compe­tiția este orga­ni­zată de LPS Cetate Deva, în par­teneriat cu Federația Română de Gimnastică și cu susținerea financiară a Primăriei mu­ni­cipiului Deva.

Europenele din Turcia
Ca de obicei, concursul de la Deva des­chide sezonul competițional anual, care în 2023 se va încheia în luna noiembrie, odată cu participarea spor­tivilor din țara noastră la întrecerile Cam­pionatelor Europene din Turcia.
Revenind la întrecerile care sunt pro­gramate la Sala Sporturilor din Deva, organi­zatorii promit o revedere cu câ­teva dintre sportivele sau sportivii legi­ti­mați vremelnic la clubul devean, cei care au mărit an de an palmaresul și vitrina cu trofee. Astăzi se va desfășura acomodarea oficială a sportivilor par­ticipanți la întreceri, mâine, 7 aprilie, la ora 9.00 este programată deschiderea festivă a competiției și apoi se vor derula întrecerile. Intrarea publicului este liberă.