Comunitate

An important pentru Universitatea din Petroșani

Magdalena Șerban

Universitatea din Petroșani împli­nește 75 de ani de învățământ superior, iar cu acest prilej, 2023 va fi marcat de o serie de acțiuni și evenimente, in­clu­siv întrunirea consorțiului Eureca Pro, ce va avea loc în Valea Jiului.

Misiune de învăţământ şi cercetare în context internațional
„În primul rând vreau să menționez faptul că aniversarea dorim să o or­ga­nizăm în perioada 20-21 octombrie, obiec­tivul nostru fiind acela de a include și Consiliul Național al Rectorilor. Pe lista activă mai e întrunirea EURECA PRO (8-12 mai), ce se va desfășura la Petroșani, reunind toate universitățile din consorțiu (Montanuniversität Leoben din Austria, Universitatea Minieră și Tehnologie din Freiberg – Germania, Universitatea din León – Spania, Universitatea Tehnică din Creta – Grecia, Universitatea de tehno­lo­gie Silezia – Polonia, Mittweida Univer­sity of Applied Științele din Germania, Universitatea din Hasselt și Universi­ta­tea din Lorraine). Totodată, emblematic mai este Simpozionul Internaţional pen­tru Sănătate şi Securitate în Muncă (SESAM), organizat de INSEMEX Petroșani, noi de­ținând calitatea de coor­ganizatori. Bine­înțeles, acestea sunt doar câteva dintre datele importante ale calen­da­rului de ac­țiuni, printre ele numărându-se și în­tru­niri științifice, mese rotunde și parti­ciparea la simpozioane ori întruniri de profil. Cele 22 de specializări de li­cență și masterat și patru domenii de doc­torat rămân în sfera noastră per­ma­nentă de interes, iar ceea ne-am propus este ca și de acum înainte să ne men­ți­nem bine conectați la nevoile de pe piața muncii, la cerințele agenților economici, precum și la întreaga dinamică pe care o implică mediul educațional nu doar din România, ci și de pe plan internațional. Avem un colectiv de cadre didactice care de-a lungul anilor a șlefuit ne­nu­mă­rați stu­denți, iar la rândul lor, aceștia ne-au dus mai departe renumele, dove­din­du-se buni specialiști în profilul academic pe care l-au urmat”, a afirmat prof univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu (foto), rectorul Universității din Petroșani. Reamintim că instituția de învățământ superior din Valea Jiului este continuatoarea Insti­tu­tu­lui de Mine, care a funcționat în București peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 și-a mutat ac­tivitatea la Petroșani. Doar câteva uni­ver­sități se pot mândri cu o asemenea descendență, atestată prin de­cretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înființare a „Școa­lei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură”. După 1990, prin diversificarea dome­ni­i­lor și spe­ciali­ză­rilor univer­si­ta­re, Institutul de Mine din Petroșani a de­venit Universitate Tehnică (în 1991) și apoi Universitatea din Petroșani (din 1995). Din 1948 și până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit mii de ingineri, subingineri, economiști, sociologi, matematicieni, institutori etc. La ora actuală, aici se pregătesc peste 4000 de studenți, masteranzi și doc­to­ranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 200 cadre didactice. Pregătirea prin doctorat este, de asemenea, asigurată de 19 conducători științifici, personalități recunoscute în țară și în străinătate.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura