Actualitate

Bretea Română, pe lista câștigătoare a programului național de investiții

Magdalena Șerban

A fost bătălie mare între primării, pe axa Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, la nivel național solicitându-se finanțări totale de peste 137 miliarde lei, cu toate că bu­getul schemei se ridică la numai 65,5 de miliarde lei. Așa că șansa ca pro­iectele accesate să fie declarate eli­gi­bile și finanțabile unii ar numi-o noroc, dar cel mai bine e definită de impli­ca­rea și efortul autorităților publice. Printre câștigători se numără con­du­cerea comunei Bretea Română care a atras o sumă foarte bună pentru de­mer­surile pe care le vrea demarate.

Utilități și drumuri, moderne
„Unul dintre proiectele finanțate este cel de extindere rețea de canalizare în localitățile Ocolișu Mare și Bățălar, pe ulițele nr.2,3,4 și DJ 668. Referitor la partea tehnică, lungimea de rețea va fi de 13.731 metri, vizând 550 de lo­cuitori echivalenți. Valoarea demer­su­lui ajunge la 7.797.465 de lei. Al doilea îl constituie cel de modernizare străzi și ulițe în satele Vâlcele, Băţălar, Bretea Română și Vâlcelele Bune, demers care însumează 4.000.000 de lei. Aici intră, pe lângă asfaltarea propriu-zisă și asigurare acces la proprietăți, trotuare, locuri de parcare oprire/staționare. Lungimea stipulată e de 3.900 de metri. Totodată, un mare plus inves­ti­țio­nal este legat de programul de în­ființare rețea de distribuție gaze na­tu­rale (Bățălar, Bercu, Bretea Română, Bretea Streiului, Covragiu, Gânțaga, Ocolișul Mare, Ruși, Măceu, Vâlceluța, Vâlcele, Vâlcelele Bune și Plopi) pe o lungime de 58.075 de metri. Acest demers în valoare totală de 35 de milioane de lei a fost accesat în primă fază prin Programul Operațional In­fra­structură Mare (POIM), însă a fost redistribuit către ‚Anghel Saligny’ (s-a numărat printre cele 105 documentații de la nivel național declarate eligibile și apoi transferate). Ca număr estimat de gospodării beneficiare ar fi 1.538”, a precizat Gruia Răzvan Ionescu (foto), primarul din Bretea Română. De a­min­tit că axa guvernamentală „Anghel Saligny” a fost asociată cu continuarea vechiului Program Național de Dez­vol­tare Locală, programele de finanțare PNDL 1 și 2 fiind implementate pe par­cursul ultimului deceniu. Acum, sumele alocate pentru localitățile hunedorene vor duce la realizarea a 157 de obiec­tive și reprezintă cea mai mare fi­nan­țare dată de executiv, județului nostru. Ceea ce e de remarcat în mod special e că prin această filieră guvernamentală, 10 miliarde de euro sunt destinate me­diului rural. Potrivit cifrelor alocate de către MDLPA, 30 de miliarde de lei sunt prevăzute pentru proiectele de drumuri şi poduri, iar 22,5 de miliarde lei pentru cele de apă şi canalizare. Media alocării e de 1,25 miliarde de lei pe judeţ.