Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Au scos săbiile din teacă iar încrânce­na­rea va fi dură. Spun câr­cotașii că un afa­cerist din sudul jude­țului cochetează cu po­litica și s-ar vrea pri­mul om al urbei, astfel că a apelat la niște po­liticieni cu influență. Le-a cerut să-l pună pri­mul pe listă la ur­mă­torul scrutin, dar cum s-a făcut o alianță în­tre partidele aflate la putere, cererea lui a fost respinsă. Actualul edil este parte din ali­an­ță, așa că afa­ce­ristul s-a reorientat. Gurile rele spun că și-a făcut o mașină de pro­pagandă, a făcut acte caritabile, ba chiar și-a pus și consoarta să spoiască pe cine prin­de că-l susține pe con­tra­candidat. Totul pă­rea să meargă bine, însă a primit o lovitură la care nu se aștepta. Zvo­narii spun că și-a tes­tat popularitatea iar rezultatul a fost de­zast­ruos, așa că a re­nunțat la planul său de a atinge măreția.

 

Se anunță un an agi­tat pentru șeful unei micuțe urbe din regiu­nea cu lămpașe, după ce un aliat al său l-a cam lucrat pe la spate. Zvonarii susțin că pen­tru aliat este ceva fi­resc să trădeze ori de câte ori îi cere lui so­coteala, cum a făcut și cu mentorul său. Omul deja face valuri în co­munitate bălăcărindu-și colegul și-i pune în te­mă pe alegătorii fi­deli că va fi un can­di­dat, deci ar fi bine să-l susțină. Sigur, așa cum este și normal, tră­dă­torul promite vrute și nevrute oamenilor, doar să se vadă cu sacii în căruță. Dacă ne luăm după cârcotași, va­lu­rile făcute de acesta s-ar putea să-l afec­teze destul de tare pe șe­ful de urbe iar vo­turile să se risipească spre o formațiune de­loc de digerat.