Publicitate

Anunț public

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA anunță publicul interesat despre inițierea procedurii privind “Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara, DJ 687A: Hășdat (DJ687) – Silvașu de Jos – Hațeg (DJ 687G), tronson de reabilitat: Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg, km 0+000 – km 16+000, propus a se desfășura pe raza orașului Hațeg și a comunei Silvașu de Jos, județul Hunedoara.

 Documentatia poate fi consultată la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr.25, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro

Publicul interesat  poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.