ComunitatePolitica si administratie

Vălişoara: Sfârşit de an şcolar – pentru unii vacanţă, pentru alţii, emoţiile examenelor

Magdalena Șerban

Unul dintre oamenii foarte apropiați de sistemul local de învățământ este primarul din Vălișoara. Aici, marcarea finalului de an școlar s-a realizat săp­tă­mâna trecută, într-un cadru festiv, iar edilul le-a transmis elevilor și cadrelor didactice succes pe mai departe, asigurându-i de toată deschiderea sa și de întreg sprijinul administrativ.

Un tot unitar
Rar s-a întâmplat, în ultimii ani, ca tra­di­ționalul sfârșit de an școlar să se des­fă­șoare după tipicul cu care s-au obiș­nuit generații întregi de elevi, părinți și profesori. Am avut parte de pandemie, de închiderea școlilor la apariția ca­zu­rilor Covid, de distanțare socială și reo­ri­en­ta­rea spre lecțiile predate online. Însă învă­ță­mântul românesc continuă să per­for­meze, iar alături de profesori și părinții, și autoritățile publice locale sunt implicate în viața școlii. „A fost o zi plină de emoții pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimna­ziale Vălișoara, dar și pentru cadrele di­dac­tice, părinții și invitații care au par­ti­ci­pat la cele trei evenimente des­fășurate cu titlu festiv. Elevii me­ri­tu­oși au fost pre­miați în cadrul serbării de încheiere de an. Îi felicit și pe această cale pentru re­zultatele obținute la în­vă­ță­tură și nu în ultimul rând felicit cadrele didactice și părinții pentru efortul depus în educarea co­piilor și le doresc tuturor multe rea­li­zări frumoase, sănătate și spor în urmă­to­rul an școlar. Astfel, elevii cla­sei a IV-a și-au luat rămas bun de la ca­drele di­dactice care le-au fost în­drumători în ci­clul primar, oamenii care i-au condus spre știință, disciplină, edu­cație, bucurie, respect, adevăr. I-au mo­de­lat spre a de­ve­ni oameni responsabili și bine pre­gă­tiți. Le urăm vacanță mi­nunată și să se în­toarcă în toamnă la școa­lă, pregătiți să acu­muleze noi cu­noș­tințe. Ciclul eve­ni­men­telor s-a final­izat tot cu un moment festiv, fiind săr­bă­torit un final dar și un nou început în viața absolventelor clasei a VIII-a. Acest sfârșit de an școlar re­pre­zintă pentru cele două eleve, ultimele ore petrecute în cadrul acestei școli. Le doresc mult, mult succes în tot ceea ce-și propun, să lupte pentru visele lor și să nu uite că orice cădere are și un urcuș. Multă băftă la examenul de capacitate, dar și la toate celelalte examenele pe care vor fi nevoite să le dea pe parcursul vieții. Porţile şcolii dar și usile admi­nis­trației locale vor fi mereu deschise pentru dra­gele noastre absolvente. Va­canță fru­moasă, dragi copii!”, a spus pri­marul din Vălișoara, Camelia Bedea.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.